קבלת החלטות

סיכום שיעור 10

Hodaya

Hodaya

פרטי הסיכום

קורס: קבלת החלטות

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

תהליך קבלת החלטות

 1. 6 שלבים החלטה רציונלית

 1. תיאור הבעיה

 2. איסוף המידע ואינטכרציה

 3. גיבוש חלופות

 4. ניתוח החלופות

 5. בחירת חלופה

 6. משובאולי לא נמצא חלופה ואז מהתחלה

אלפי החלטות ביום

 1. סגנונות שונים לקבלת החלטות

 1. מהיר החלטהמחליט כמה שיותר מהר ולהימנע ממצב עמימותלא חשוב מה

 2. ברגע האחרוןבלי שיקול דעתאינטיאוטיבי

 3. דחייןדוחים כל החלטה כי מפחדים להכשל ולטעות

 4. מרדןמחליט תמיד הפוך מכולם כדי להיות שונה

 5. פשרןמחפש פשרהמקבל החלטה כדי להשביע את רצון של כולם

 6. הססןמהסס מנתח בודק את כל עהצדדים בכל עניין ניסיון להגיע להחלטה מושלמתמקבל החלטה

 7. אינטואציהלפי הרגש הפנימי

 8. המתנדנדמשנה את עמודתיו כל פעם ומתקשה להחליט

 9. מתחרטאחרי שמחליט מתחרט ומהסס כי חושב שהיה בוחר יותר טוב

 10. מזללא מחליט לבד משאיר למזל ולגורל

 11. האחר יחליטלא יכול לקבל לבד החלטהישאיר לאחרים

 12. חסר ידעלא יודע על עצמו ועל האםשרויות

 13. תחושותרגשות החלטה אימפולסיבית ללא מחשבה על התוצאות

 1. ככל שהחשיבה יותר גמישה נהיה יותר יצרתיים נמצא חלופות טובות לקבלת החלטות

לאיזה אנשים יותר קל? יצירתיים, אופקים פתוחים

איזה יתרונות יש לאדם גמיש מחשבתית? סקרנים, פתוחים לאנשים ורעיונות והם יכולים להתאים עצמם בקלות לסביבה שלהם.

אדם לא גמישהולכים לפי הספר, לא פתוחים לאנשים, לרעיונות, יכול להיות שהם לא יציבים במסגרות

 1. גישה רציונאלית

הגישה הכלכליתשיקולים ובדיקה של רווח מול הפסד

דוגמא: רשת אופנה סוגרת סניפיםמה שנסגר הם רווחיים פדיון נמוך למטר מרובעגישה כלכלית

מגדירה את האדם כיצור כלכליבבעיה הוא חושב איך הוא ירוויח ומה התועלת הכלכלית שלו

 1. אדוארד דה בונו כלי חשיבה– PMI לבדוק דברים אחרת בקבלת החלטה. דוגמא של בתי מלון נקיוןבוחנים פלוסים ומינוסים. הענייןמסתכלים מה יכול להיות מעניין שלא חשבנו עליהם

 2. דילמת האסירלפעמים החלטות רציונאליות לא תמיד מביאות לתוצאה הטובה ביותר

 3. קבלת החלטה בקבוצותבארגון/ חברהצריכים לקבל החלטהדבר מאוד חשובלשתף את העובדים בתהליך קבלת החלטה בשביל מחויבות גבוה.

 4. קבלת החלטות בארגוןמה החוזקות שלנו? מה החברה שלי נותנת. מה אנחנו עושים יותר טוב, ערך מוסף. מהן החולשות שליתהליך פנימי. אני בודק מבחוץ איזה הדמנויות ואיזה איומים. SOT ניתוח חוזקות חולשות ואיומים של הארגון

שאלה פתוחה:

מה מאפיין כל אחד מהמנגנונים רציונלי מול אינטואיטיבי?

אינטואיטיבי / רציונלי

אוטומטי מול מבוקר (כל תהליך קבלת החלטותהגיון)

בקלות מול מאומץ (משקיעה מאמץ)

אסוציאטיבי לעומת דדוקטיבי (הסקת מסקנות, רציונלי)

מהיר מקביל (כמה דברים ביחד) מול איטי וסדרתי

עמום (לא תמיד יוןדע מה אני מקבל ואיך זה יראה בעתיד) מודע (יודע לאן הוא הולך)

אינטואטיבייודע במבט ראשון אם דבר נכון או מוטעה או רע מבחינת כוללת. תופס מצבים בשלמותם מבלי להתייחס לפרטים ומקבל החלטות המבוססות על מצב רוח רגעי באופן מיידי. ידע כזה לא מכיר בשאלות או ספקות. אדם כזה אוהב לחוות מגוון רגשות ומצבי רוח. כמעט ואינו מתכנן, חי את הרגע פועל על פי נטיות ליבו ויד הגורל. לא מתווכח על דעותיו, אומר למה לא?

רציונלימנסה להבין את הדברים בצורה הגיונית על כל פרטיו. נמנע מלהחליט אלא אם באופן קפדני וביקורתי בודד משווה ורק אז מחליט בהיסוס רב. איבוד ספונטניות

רגשות: חש פחד מרגשנות יתר ומנסה להחמק ממנה

שואף לשלוט בעתידו ופועל מתוך הרגשת חובה, שואל תמיד למה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X