קבלת החלטות

סיכום שיעור 10

Roibaruch24

Roibaruch24

פרטי הסיכום

קורס: קבלת החלטות

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

תהליך קבלת החלטות

 1. 6 שלבים החלטה רציונלית
 1. תיאור הבעיה
 2. איסוף המידע ואינטכרציה
 3. גיבוש חלופות
 4. ניתוח החלופות
 5. בחירת חלופה
 6. משוב- אולי לא נמצא חלופה ואז מהתחלה

אלפי החלטות ביום 

 1. סגנונות שונים לקבלת החלטות 
 1. מהיר החלטה- מחליט כמה שיותר מהר ולהימנע ממצב עמימות- לא חשוב מה
 2. ברגע האחרון- בלי שיקול דעת- אינטיאוטיבי
 3. דחיין- דוחים כל החלטה כי מפחדים להכשל ולטעות
 4. מרדן- מחליט תמיד הפוך מכולם כדי להיות שונה
 5. פשרן- מחפש פשרה- מקבל החלטה כדי להשביע את רצון של כולם
 6. הססן- מהסס מנתח בודק את כל עהצדדים בכל עניין ניסיון להגיע להחלטה מושלמת- מקבל החלטה
 7. אינטואציה- לפי הרגש הפנימי
 8. המתנדנד- משנה את עמודתיו כל פעם ומתקשה להחליט
 9. מתחרט- אחרי שמחליט מתחרט ומהסס כי חושב שהיה בוחר יותר טוב
 10. מזל- לא מחליט לבד משאיר למזל ולגורל
 11. האחר יחליט- לא יכול לקבל לבד החלטה- ישאיר לאחרים
 12. חסר ידע- לא יודע על עצמו ועל האםשרויות
 13. תחושות- רגשות החלטה אימפולסיבית ללא מחשבה על התוצאות

 1. ככל שהחשיבה יותר גמישה נהיה יותר יצרתיים נמצא חלופות טובות לקבלת החלטות

לאיזה אנשים יותר קל? יצירתיים, אופקים פתוחים

איזה יתרונות יש לאדם גמיש מחשבתית? סקרנים, פתוחים לאנשים ורעיונות והם יכולים להתאים עצמם בקלות לסביבה שלהם. 

אדם לא גמיש- הולכים לפי הספר, לא פתוחים לאנשים, לרעיונות, יכול להיות שהם לא יציבים במסגרות

 

 1. גישה רציונאלית 

הגישה הכלכלית- שיקולים ובדיקה של רווח מול הפסד

דוגמא: רשת אופנה סוגרת סניפים- מה שנסגר הם רווחיים פדיון נמוך למטר מרובע- גישה כלכלית 

מגדירה את האדם כיצור כלכלי- בבעיה הוא חושב איך הוא ירוויח ומה התועלת הכלכלית שלו

 1. אדוארד דה בונו כלי חשיבה- PMI  לבדוק דברים אחרת בקבלת החלטה. דוגמא של בתי מלון נקיון- בוחנים פלוסים ומינוסים. העניין- מסתכלים מה יכול להיות מעניין שלא חשבנו עליהם
 2. דילמת האסיר- לפעמים החלטות רציונאליות לא תמיד מביאות לתוצאה הטובה ביותר
 3. קבלת החלטה בקבוצות- בארגון/ חברה- צריכים לקבל החלטה- דבר מאוד חשוב- לשתף את העובדים בתהליך קבלת החלטה בשביל מחויבות גבוה. 
 4. קבלת החלטות בארגון- מה החוזקות שלנו? מה החברה שלי נותנת. מה אנחנו עושים יותר טוב, ערך מוסף. מהן החולשות שלי- תהליך פנימי. אני בודק מבחוץ איזה הדמנויות ואיזה איומים. SOT ניתוח חוזקות חולשות ואיומים של הארגון

שאלה פתוחה: 

מה מאפיין כל אחד מהמנגנונים רציונלי מול אינטואיטיבי? 

אינטואיטיבי / רציונלי

אוטומטי מול מבוקר (כל תהליך קבלת החלטות- הגיון)

בקלות מול מאומץ (משקיעה מאמץ)

אסוציאטיבי לעומת דדוקטיבי (הסקת מסקנות, רציונלי)

מהיר מקביל (כמה דברים ביחד) מול איטי וסדרתי 

עמום (לא תמיד יוןדע מה אני מקבל ואיך זה יראה בעתיד) מודע (יודע לאן הוא הולך)

 

אינטואטיבי- יודע במבט ראשון אם דבר נכון או מוטעה או רע מבחינת כוללת. תופס מצבים בשלמותם מבלי להתייחס לפרטים ומקבל החלטות המבוססות על מצב רוח רגעי באופן מיידי. ידע כזה לא מכיר בשאלות או ספקות. אדם כזה אוהב לחוות מגוון רגשות ומצבי רוח. כמעט ואינו מתכנן, חי את הרגע פועל על פי נטיות ליבו ויד הגורל. לא מתווכח על דעותיו, אומר למה לא?

רציונלי- מנסה להבין את הדברים בצורה הגיונית על כל פרטיו. נמנע מלהחליט אלא אם באופן קפדני וביקורתי בודד משווה ורק אז מחליט בהיסוס רב. איבוד ספונטניות

רגשות: חש פחד מרגשנות יתר ומנסה להחמק ממנה

שואף לשלוט בעתידו ופועל מתוך הרגשת חובה, שואל תמיד למה

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X