קבלת החלטות

סיכום שיעור 10

ליאורה שפירא

ליאורה שפירא

פרטי הסיכום

קורס: קבלת החלטות

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

חזרה

סדר שלבים של קבלת החלטות- תיאור והגדרה, איסוף מידע, גיבוש חלופות, ניתוח חופות,בחירת חלופה, משוב.

יש 35000 החלטות שאדם עושה ביום. סגנונותשל קבלת החלטות יש מהירי החלטה יש הססנים יש מתחרטים

אדם רציונלי ואדם אינטואיטיבי הבדלים ביניהם.

 

מודל פח אשפה מניסים לתוכו בעיות פתרונות ומשתתפים ומחליטים מתוך מה שיש.

קבלת החלטות בקבוצה- צריך לשתף כמה שיותר אנשים על מנת שיתרמו וירגישו חלק מקבלת ההחלטה.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X