קורס איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 20

OlgaG

OlgaG

פרטי הסיכום

קורס: קורס איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 20

סיכום השיעור

שאלות למפגש 16/2

1. הגדר איכות

א. התאמה למפרט

ב.התאמה לשימוש

ג.מכלול התכונות והמאפיינים של מוצ ואו שירות

ד. כל התשובות נכונות

2.  עקרונות על ל – בקרה כמסגרת רעיונית למערך הבקרה (שאלה פתוחה)

תשובה..

בקרה, לא ביקורת – דגש על תהליכי בקרה רציפים ודינמיים, שיש עמם הכוונה לשינויים או שיפורים כדי לשפר את תפקוד הארגון.

n בקרה ככלי לשיפור תהליכי הביצוע – בקרה המתמקדת בהוראה ובהנחלה, לא בענישה, בדגש על שיטות בקרה תומכות ומכוונות, המדגישות למידה והפקת לקחים לצורך שיפור מתמיד.
n בקרה כמזינה את התורה – הבקרה מציגה את הקיים בשטח (ובפרט פערים) ובכך מייצרת היזון חוזר וסגירת מעגל מול תהליכי התכנון, גיבוש המדיניות והבניית הידע והתורה המקצועית.
nסגירת חורים” ולא ”תפיסת עכברים” – התמקדות בזיהוי ובתיקון של תהליכים שמובילים לסטיות מנהלים ומסטנדרטים ולא במציאת “אשמים”.
n בקרה מערכתית ואחריות משותפת – האחריות לתהליכי הבקרה תשולב הן בפעילות נציבות שירות המדינה (בהובלת אגף הבקרה ותוך התבססות על מערך הרפרנטורה ועל מומחי התוכן בתחומים שעליהם הם אמונים) והן כחלק בלתי נפרד מהאחריות הכוללת המוטלת על מנכ”ל המשרד, על סמנכ”ל מינהל ומשא”ן ועל הדרגים המקצועיים.
 n כלי הבקרה הם חלק ממערך הבקרה – תנאי לאצילת הסמכויות למשרד הוא קיומן של תרבות תכנון ובקרה ובשלות לקבלת תפיסת הבקרה במשרד, לצד כלים טכנולוגיים מתאימים שיגובשו בנציבות, לשם שיפור יכולות הבקרה בניהול ההון האנושי.
n יש בקרה גם בלי אצילה – תהליך 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X