קורס בכיר המטולוגיה

סיכום שיעור 2

גילת שץ

גילת שץ

פרטי הסיכום

קורס: קורס בכיר המטולוגיה

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

קורס בכיר המטולוגיה

134934

שיעור 2 26.04.21

הבטחת איכות

מהי איכות וניהול איכות

הגדרת יעדי מערכת הבטיחות:

 • תיעוד
 • משאב אנושי
 • ציוד וחומרים
 • נהלים
 • בקרה

מדדי איכות:

 • תלונות
 • תקלות
 • חריגות
 • פעולות מתקנות
 • פעולות מונעות

מסמכים: נהלים, הוראות, דוחות.

SOP- הוראת עבודה

תיעוד מידע

מקורות מידע:

 • פנים אירגוני
 • חוץ אירגוני- רגולטור

בקרת סמכים ISO

ניהול ידע:

 • הסמכת עובדים
 • הרשאה
 • הכשרה
 • הדרכה
 • הסמכה פנימית של עובדים

כתיבת הוראת עבודה- מדויקת וברורה.

סקר הנהלה- תקופתי לניהול האיכות של הארגון.

מבדק פנימי- יוזמת הארגון לבדוק אם האיכות מיוסמת.

פעולה מונעת/פעולה מתקנת

שלבים פוסט אנליטים- מחוץ למעבדה

בקרת איכות, הרמוניזציה, מיומנות עובדים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X