קורס העשרה מקצועית

סיכום שיעור 3

שרון טובלי

שרון טובלי

פרטי הסיכום

קורס: קורס העשרה מקצועית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

תורת המדגמים:
מדגם הוא קבוצת פרטים מתוך האוכלוסיה הנבדקת.
בוחרים מדגם מייצג כי קשה להגיע לכל האוכלוסייה וגם כדי להוזיל את המשאבים .
מפקד אוכלוסין, כאן צריכים לשאוף להגיע לכל חבריי האוכלוסיה על מנת להשיג את מטרת המחקר .
גודל המדגם חשוב מאוד לתוצאות המחקר, אפשר לבחור את הגודל לפי מחשבון או נוסחה.
ישנם שני סוגי מדגם : מדגם הסתברותי ומדגם לא הסתברותי .
אם קשה לדגום חלק מהאוכלוסייה נעזר במדגם לא הסתברותי למרות שרמת הדיוק יורדת.
למדנו שתי שיטות מחקר כמותי ואיכותני

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X