שיפור השירות וניהולו

סיכום שיעור 2

Florael

Florael

פרטי הסיכום

קורס: שיפור השירות וניהולו

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

שיפור השירות

נקודת המוצא למצוינות

אחריות היחיד – מיקוד שליטה פנימי. כאשר דנים בנושא מצוינות אישית נקודת המוצא לגבי אחריות , הנה של היחיד ולא של הסביבה בה הוא פועל.

מיקוד שליטה חיצוני – מה שקורה לי זה לא בגללי. כולם אשמים  חוץ ממני.

שתי התפיסות האלה על רצף אחד. כאשר בנאדם רוצה להצליח במקום עבודתו או לימודיו או בכל דבר אחר עליו לקחת אחריות על מעשיו .ברמת הארגונים : הצלחתם התמקדה בסיוע ממשלתי והמדינה הייתה דומיננטית בהצלחתם. היום כאשר מדברים על הצלחה אישית מתייחסים ליכולתו של היחיד לשלוט בכך כלומר מיקוד השליטה הוא פנימי , לא הסביבה תקבע אלא היחיד. ובהתייחס למדינה – היא הקובעת את מידת הצלחתה במרחב העולמי ולא העולם קובע את הצלחתה.

מוקד השליטה היא הרגשת השליטה שיש או אין לאדם על המאורעות שבחייו ואמונתו באשר למה גורם לדברים טובים או רעים בחייו. בתחום הכללי או בתחום מסויים.

מקור , מוקד השליטה – תאוריית הלמידה החברתית שטוענת שהתנהגות מסויימת היא בעצם פונקציה של שני גורמים.

הציפייה לחיזוק כתוצאה מהתנהגות

ערך החיזוק בעיני האדם.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X