שיפור השירות

סיכום שיעור 2

Reut david

Reut david

פרטי הסיכום

קורס: שיפור השירות

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

סיכום שיעור מס’ 2- שיפור השירות

 

נקודת המוצא למצוינות

 

אחריות היחיד- מיקוד שליטה פנימי

כאשר דנים בנושא מצוינות אישית נקודת המוצא לגבי האחריות הינה של היחיד ולא של הסביבה בה הוא פועל.

מיקוד שליטה חיצוני

השליטה לגבי היחיד נמצאת בסביבתו.

 

היום שמדברים על מצוינות אישית מתייחסים ליכולת של היחיד לשלוט בכך, לא הסביבה תקבע אלא היחיד (מיקוד השליטה הוא פנימי).

ובהתייחס למדינה- היא שקובעת את מידת הצלחתה במרחב העולמי ולא העולם קובע את הצלחתה.

הארגון / המפעל יקבע את הצלחתו במדינה ולא המדינה תקבע את הצלחתו של הארגון.

לסיכום

נק’ המוצא תהיה ברמת רצונו של היחיד ובתחום היכולת הסבירה שלו. נקודת המוצא במימוש פוטנציאל היחיד בשאיפה למצוינותו האישית תתחיל ביחיד, במוכנותו, ברצונו ובהשקעתו.

 

מהי מצוינות?

מעולה, משובח, מובחר, עילוי, יוצא מן הכלל, מזוהה ניכר, מסומן, טוב מאוד.

להצטיין זה לעשות פעולה או פעולות באופן הטוב ביותר. גישת המצוינות היא תביעה עצמית להגעה לשלמות.

תהליך מתמיד של תביעה עצמית של יותר טוב, יותר מקיף, יותר מעמיק, אמיתי ויותר מלוטש.

 

תנאים מקדימים למימוש הפוטנציאל

תנאי ראשון-פעולה בתחום המשיכה בתפקוד היחיד בתחום העניין והמשיכה שלו. המוטיבציה של היחיד להשקיע בתחומי העניין והנטייה לעולם לא יהיו גדולים יותר אשר בכל תחום אחר.

בסיכומו של דבר צריך לזכור שקל יותר להתאמץ ולעשות את שאוהבים מאשר להתאמץ ולאהוב את מה שעושים.

תנאי שני-קביעת יעד אישי היחיד יקבע יעד אישי למימושו כולל יעדי ביניים בתהליך מימוש הפוטנציאל. קביעת יעד מאפשרת ליחיד שמירה על כיוון ועשייה שיש איתה תכלית לקידום האינטרס שלו.

תנאי שלישי דחף – סחף 2 הנחות: 1. סך האנרגיה היא מוגבלת. 2. להכרה והערכה זוכים כאשר השיפור שלך הוא יחסי לנורמה הסביבתית ולא ביחס להישג או המיקום הקודם שלך.

 

להחלטה שהתקבלה בשיתוף קל יותר לגייס את הסביבה למימוש.

אם אתה לא חלק מהפתרון – אתה חלק מהבעיה.

 

מודל שלושת ה-“א” למצוינות אישית

אמון, אימון ואיזון

אמון

אמון היחיד בעצמו ובגורמי ההשפעה שבסביבת הווייתו ועשייתו.

אמון במערכת, ארגון או מפעל בו הוא נושא תפקיד, בשירות, תפקיד, אמון בלקוחותיו.

אימון

אימון היחיד בתחומי ההתמחות ובמגוון התנהגויות שיצרו את הבסיס להצלחתו ולמיצוי הפוטנציאל המירבי שביכולתו.

אמון בתחום המקצועי, ההתנהגותי והעשרתי.

איזון

שמירה תמידית על איזון בין ההשקעה בסביבה לבין השקעת היחיד בעצמו.

איזון בן השקעה בארגון לבין השקעה בעצמך.

איזון בין השקעה במשפחה לבין השקעה בעצמך.

איזון פעילויות.

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X