שיפור השירות

סיכום שיעור 2

cheneli

cheneli

פרטי הסיכום

קורס: שיפור השירות

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

בס”ד,

 

קורס שיפור השירות 127117 – מפגש 23.2.21

חן אליהו ת.ז. 021979901

 

מצויינות אישית –

מיקוד שליטה פנימי – נקודת המוצא לגבי אחריות הינה של היחיד

מיקוד שליטה חיצוני – מה שקורה זה בגלל הסביבה ולא היחיד

התפיסות האלה נמצאות על רצף אחד

מה זה להתפתח? תהליך הלימוד לא מסתיים, תהליך ההתפתחות הוא יומיומי, התפתחות אישית היא תהליך של צמיחה

ברמת מדינה היתה תפיסה שהעולם כולו נגדנו – שמדברים כך אנו מעבירים את האחריות לעולם. כיום תפיסה זו לא נוהגת ברמת המדינה ולא ברמת הארגונים, בעבר גם הארגונים היו תלויים ברצון המדינה האם הם יצליחו או לא.

היום רוב החברות והארגונים פועלים באחריות אישית ולא סומכים על המדינה שתציל אותם.

כשמדברים על מצויינות אישית מתייחסים ליכולת של היחיד לשלוט בכך שהחיים שלו בשליטתו. וברמת המדינה היא הקובעת את מידת הצלחתה במרחב העולמי.

כל ארגון יכול לקבוע האם הוא יהיה מוצלח, האחריות עברה מהמדינה לארגון עצמו.

ברמת היחיד מדברים על מימוש עצמי, יזמות אישית, נקודת המוצא תהיה ברמת רצונות של היחיד במימוש הפוטנציאל שלו, בשאיפה למצוינותו האישית, בנכונות שלו להשקיע.

מוקד השליטה היא הרגשת השליטה שיש או אין לכל אדם למאורעות שבחיו ואמונתו באשר למה גורם לדברים טובים או רעים בחייו.

מקור השליטה עשוי להיות פנימי או חיצוני.

המושג צמח בשנות החמישים במסגרות של תאוריית למידה חברתית, התנהגות מסויימת היא פונקציה של שני גורמים:

  1. הציפייה לחיזוק כתוצאה מהתנהגות
  2. ערך החיזוק בעיני האדם

יש קשר סיבתי בין ההתנהגויות לחיזוק משפיע על הציפייה של האדם ועל התנהגותו.

כאשר החיזוק מיוחס על ידי האדם למיקום שליטה פנימי הסבירות שהחיזוק ישפיע על ההתנהגות יגדל מאשר חיזוק מיוחס למיקום שליטה חיצוני.

מקור שליטה פנימי וחיצוני מציינים שני קצוות של רצף. פנימיים נוטים לייחס תוצאות או אירועים בחייהם לשליטתם וחיצוניים ייחסו אותם לנסיבות חיצוניות.

מצויינות מוגדרת – לעשות פעולה באופן הטוב ביותר. תהליך מתמיד של תביעה עצמית של יותר טוב, יותר אמיתי, מעמיק, לעשות פעולות באופן הטוב ביותר.

תנאים מקדימים למימוש הפוטנציאל:

תנאי ראשון – פעולה בתחום המשיכה – מוטיבציה של היחיד להשקיע בתחומי עניין והמשיכה שלו.

תנאי שני – קביעת יעד אישי – קביעת יעד מאפשרת לשמור על כיוון ועשייה שיש איתה תכלית לקידום האינטרסים.

תנאי שלישי – “דחף – סחף” – האנרגיה להשקעה היא מוגבלת, הכרה והערכה חברתית מופיעים כאשר השיפור הוא יחסי לנורמה חברתית ולא ביחס להישג או המיקום הקודם של האדם. כמשקיעים אנרגיה בדברים החזקים יש צורך להשקיע גם בדברים החלשים אצלנו.

 

מודל שלושה ה-“א” למצויינות אישית – אמון, אימון, איזון

אמון

מתייחס לאמון האדם בעצמו, תולדה של תהליך החיברות הראשוני

אמון היחיד בעצמו ובגורמי ההשפעה בסביבתו, אמון במערכת ארגון או מפעל , אמון בשירות תפקיד או מוצר שמספק, אמון בלקוחות חיצוניים ופנימיים.

אימון

האימון הוא נדבך מחייב בשאיפה למצוינות והוא הופך את היחיד מהיותו “רגיל ומקובל” למצוין בתחומו.

אימון היחיד בתחומי התמחות ובמגוון התנהגויות שיצרו את הבסיס להצלחתו האישית ולמיצוי הפוטנציאל המירבי שביכולתו.  אימון בתחום המקצועי, ההתנהגותי ואימון העשרתי בו היחיד חושף עצמו לסביבה האנושית בה הוא חי.

איזון

הנדבך הרגיש ביותר בתהליך השאיפה למצוינות אישית עובר דרך יכולת היחיד במסלול תפקודי חייו השונים.

שמירה תמידית על איזון בין ההשקעה בסביבה לבין השקעת היחיד בעצמו. איזון בין השקעה בארגון לבין השקעה בעצמך, בין השקעה במשפחה לבין השקעה בעצמך ואיזון בין פעילויות.

מודל פיתוח המנהל בשאיפה למצויינות ארגונית

פילוסופיה (הפנמה)

המרכיב הראשון במודל מתייחס לחשיבות המנהל לזהות לזהות ולהפנים את הפילוסופיה של הארגון בו הוא מתפקד . להכיר את הסביבה הארגונית שלו.

המרכיב השני במודל הוא חשיבות המנהל לזהות ולהפנים את הפילוסופיה של מנהלו הישיר ומנהל הארגון בו הוא מתפקד.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X