שיפור השירות

סיכום שיעור 2

Hanan Rettman

Hanan Rettman

פרטי הסיכום

קורס: שיפור השירות

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

אחת הנקודות שאנחנו לא ערים להם במיקוד שליטה חיצוני, תהליך הלמידה לא מסתיים עם תום הלימודים ומצוי כל הזמן בתהליך של צמיחה. אם אני לא מקבל את שהאדם מצוי בצמיחה מתמדת ומקובע על המצב כמו שהוא, לא נצליח להגיע למצוינות

מוקד השליטה היא הרגשת השליטה שיש או אין לאדם על המאורעות שבחייו, ואמונתו באשר למה גורם לדברים טובים או רעים בחייו (באופן כללי, או בתחום מסוים, כגון בריאות או הצלחה בלימודים). מקור השליטה עשוי להיות פנימי (כלומר, האדם מאמין כי הוא שולט בעצמו ובחייו) או חיצוני (האדם מאמין כי חייו והחלטותיו נשלטים בידי סביבתו, בידי כוח עליון או בידי אנשים אחרים).

תהליכי למידה עשויים להיות קשים, בגלל שיש לבסס את הקשר התוצאתי (רצת במקום עם אבנים, אתה עשוי ליפול, אך זה חלק מרכזי בשיעור שאנו לומדים)

הקשר הסיבתי בין ההתנהגות לחיזוק משפיע על הציפייה של האדם וכך גם על התנהגותו.

כאשר החיזוק מיוחס על ידי האדם לגורם שקשור להתנהגותו (מיקום שליטה פנימי), הסבירות שהחיזוק ישפיע על ההתנהגות יגדל מאשר כשהחיזוק מיוחס על ידי האדם לתוצאה של מזל (מיקום שליטה חיצוני).

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X