שיפור התדמית

סיכום שיעור 5

bar handali

bar handali

פרטי הסיכום

קורס: שיפור התדמית

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

חשיבה חיובית-

האופן בו אנו יכולים לראות הפכים ולהפוך את החיסרון ליתרון. החשיבה בוחרת לראות את ההזדמנות שקיימת בכל מכשול ולהפיק ממנו את הצדדים החיוביים. יש ביכולתנו לקום בבוקר ולהחליט כי כל חשיבה שתהה במהלך היום תתפרש כחיובית לדוגמא: “רק היום לא אכעס”. עיקרון חשוב בחשיבה חיובית הוא היכולת להפוך את הקושי לאתגר על מנת לחוש סיפוק בעת עמידה באתגר ולמידה לעתיד.

הקשבה אל מול הקשבה פעילה-

כאשר בני אדם מדברים ואף מתווכחים בדו-שיח, קיימת ביניהם הקשבה מסוימת שעל סמך זו מתחלפות המילים/ המסרים בעת הדו-שיח בהם כל צד מציג את דעתו ועמדתו. עם זאת, קיים מכשול מסוים באופן התקשרות ביניהם שזו העדר ההקשבה הפעילה. הקשבה פעילה זו בעצם היכולת של אדם פשוט להקשיב לצד השני מבלי לחשוב על התשובה כנגדית. מעין שיחה חד-סטרית שבו אדם אחר משדר מסר והשני עסוק אך ורק בלקלוט את המסר.

ישנו תרגיל חברתי מאד נחמד העוסק בהקשבה פעילה. מחלקים קבוצת אנשים זרים לזוגות, לכל בן זוג מוקצה 60 שניות בו הוא מספר לבן זוגו את קורות חייו. שעוברות 60 השניות המצב מתהפך. כל זמן שאחד מבני הזוג מספר על חייו, השני מחויב להיות בשקט ולהקשיב. בסוף התהליך כל משתתף בניסוי עומד מול הקבוצה ומספר את אשר סיפר בן זוגו. תוצאות הניסוי היו שהאדם שעמד מול הקבוצה וסיפר על חברו, הצליח לקלוט פרטים רבים על בן זוגו ובעיקר: הוסיף גם פרטים אשר מפרגנים ומציגים באור חיובי את בן זוגו. המסקנה מכך, מעת הקשבה פעילה אנו מגלים אמפטיה ורגישות כלפי הצד השני. ולכן, וויכוח רבים יכולים להסתדר אם שני הצדדים יגלו הקשבה פעילה לצד השני ויהיו עסוקים ולהקשיב באמת ולא לחשוב על תשובה כנגד ולקטוע את האחר.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X