שיפור התדמית

סיכום שיעור 6

bar handali

bar handali

פרטי הסיכום

קורס: שיפור התדמית

מספר השיעור: 6

סיכום השיעור

השיעור עסק בעיקר בנושאי הליכי קבלת החלטות.

המרצה פתח בדוגמא לקבלת החלטה של לקיחת משכנתא וקניית דירה שברקע יש לחץ מצד המתווך לכך שיש מעוניינים נוספים ורציניים וכיצד הלחץ הזה עלול להשפיע על קבלת ההחלטות. לעיתים קבלת החלטות מתוך לחץ, לא בהכרח מסתכמות בשגויות, אך לרוב מתבררות כהתפשרות מסוימות במחיר/ מפרטים/ תנאים ועוד  בכדי לקבל החלטה נכונה, רצוי לעשות בשלב השני איסוף מידע “שיעורי בית” וללמוד בהתאם את התחום על מנת לסנן “רעשי רקע” מתהליך קבלת ההחלטות ולהתמקד בפרטים הרלוונטים. לרוב, קבלת החלטות מתוך רגש מעידה על חוסר ידע והתבססות על “תחושות בטן”.

בעת קבלת ההחלטה קיימים סוגים שונים של אופן הקבלה כגון: הסמכותי, הדמוקרטי-למחצה, ההרמוני. אלו למעשה שיטות שונות של סוגי קבלות החלטה שאדם פועל בגישתם על מנת לבסס את החלטתו באופן שהכי מתאים לו והוא מרגיש בטוח בדרך זו.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X