שיפור תדמית אישית

סיכום שיעור 5

פרטי הסיכום

קורס: שיפור תדמית אישית

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

מידת הערכה העצמית היא מה שאנחנו חשים על עצמנו כשהכול “לא בסדר” / “מתמוטט“.

 • מידת המודעות – מצב של היות ער להיבט כלשהו של המציאות.
 • מידת הקבלה העצמית – לא לנהל יחסי יריבות עם עצמי
 • מידת התכליתיות –  ההצלחה כמטרה מודעת! יצרנות, תפוקות.
 • מידת האחריות עצמית – להפסיק להאשים
 • מידת הדעתנות (אסרטיביות)
 • מידת היושרה

שבע הזכויות

 • הזכות הראשונה: הזכות לקבל.
 • הזכות השנייה: הזכות להרגיש.
 • הזכות השלישית: הזכות לפעול.
 • הזכות הרביעית: הזכות לאהוב ולהיות אהוב.
 • הזכות החמישית: הזכות לומר.
 • הזכות השישית: הזכות לראות.
 • הזכות השביעית: הזכות לדעת.

מהי חשיבה חיובית

 • יכולת לראות הפכים – אוקסימורון
 • יכולת להפוך חיסרון, ל”לא משנה” ואותו להפוך ליתרון
 • חשיבה הבוחרת לראות את ה”יש” במקום את ה”אין”
 • חשיבה הבוחרת לראות את ההזדמנות והאפשרות
 • חשיבה הבוחרת לראות את המסוגלות במקום הרפיון
 • חשיבה הבוחרת לראות בקושי – אתגר
 • חשיבה מודעת לעצמה ולאופן פעולת

עקרונות החשיבה החיובית

 • ככל שהרגש המתלווה לאירוע חזק יותר, הוא מוטבע חזק יותר בתת ההכרה.
 • תחושות שמאוחסנות בזיכרון יבוטאו תמידכהתנהגות.
 • אדם מתעניין הוא אדם מעניין.
 • לעולם תתמיד – אל תרים ידיים.
 • קימת חשיבות בסיסית לכך שתדאג/י לעצמך ותפעל/י להשיג לעצמך אושר.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X