שיפור תדמית אישית

סיכום שיעור 5

Galittseichner

Galittseichner

פרטי הסיכום

קורס: שיפור תדמית אישית

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

התנהלות בסביבה כוחנית

מהותה של פוליטיקה קהילתית – משאבים קהילתיים, סביבת הכח, קשרים, משאבי אנוש, כסף.

איפיון הסביבה הפוליטית – שינויים תכופים וחוסר עקביות, מציאות עמומה, נתונים סותרים, ריבוי דרישות לעיתים דרישות סותרות, ביקורת ציבורית.

המימד הרגשי בסביבה הפוליטית – תסכול וכניעה, חשש ואיומים.

כללי המשחק – קואליציות, התנגדויות, עקרונות, מוקשים.

בין פוליטיקאי לאיש מקצוע

פוליטיקאי                                               איש המקצוע

מהירות בביצוע                                        שיתוף על חשבון מהירות

פשרה ומיקוח                                          ערכים מקצועיים אינם ניתנים למיקוח

כל האמצעים כשרים                                 רק אם עולים בקנה אחד עם הערכים

 

מוטיבציה לפעולה במישור הפוליטי

הישרדות – משכורת פנסיה וכו’, הצורך להוכיח על מעמד,  הרצון לעצב מציאות

הצורך בשייכות למסגרת חברתית, הרצון להיכנס להיסטוריה, הצורך בכבוד ובהערכה.

הרצון לשלוט

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X