שיפור תדמית אישית

סיכום שיעור 6

noyat

noyat

פרטי הסיכום

קורס: שיפור תדמית אישית

מספר השיעור: 6

סיכום השיעור

קבלת החלטות

תרגיל התחממות – לשחזר החלטה חשובה שהיתה לנו בשנה האחרונה – ופרטים עליה
יש שלושה פרמטרים שהם קריטיים לקבלת ההחלטות
1. מהירות קבלת ההחלטות
2. איסוף מידע – קשה לקבל החלטות במיוחד שהם בסכומים גבוהים בלי שנאסוף את המידע ונבחן את רמת הסיכון
3. שיתוף – להתייעץ אם אנשים שיודעים את המלאכה ויש להם את היכולת לתת לנו את המידע והיעוץ הנכון בדבר (כמו מוסכניק או יועץ משכנתא)
ככל שאנחנו מקצרים את הזמן יש סיכוי שטעה בקבלת ההחלטה ויש לזה סיכון כלכלי
יש אנשים שלא מתייעצים עם אחרים
זאב בודד – בדרכ זה מנהלים שמחליטים בעצמם
סוקר – מנהל שעורך משאל עם ומחליט לפי דעת הרוב
חכמת ההמונים – ככל שיש אנשים רבים יותר כך הדיוק בקבלת ההחלטה היא גדולה יותר
מודל ששת כובעי החשיבה של דה-בונו
יש שישה כוביעים ומנחה
משתתפים שבעה אנשים
והקבוצה לושבת שישה כובעים בצבעים שונים – להראות שכל אחד חושב אחרת

עיקרי השיטה

משתתף רשאי להחליף כובעים במהלך הדיון וכך לייצג דרכי חשיבה שונות זו מזו. ביקורתיות מצד אחד, הפריית הדיון והיצירתיות מצד שני, שיפוט נייטרלי לקבלת החלטות שקולות הם ממאפיני השיטה.

כובע לבן– עובדות, נתונים ומידע. חשיבה נייטרלית, משמעת והכוונה. חשיבה נייטרלית ואוביקטיבית בהצגת המידע לקבלת החלטה שקולה. הכובע הלבן עונה על השאלות: איזה מידע יש בידינו? איזה מידע דרוש לנו ואין לנו? איך משיגים את המידע הזה? אנו זקוקים לצבע זה לצורך מתן מענה לשאלה, בחירת ההסבר הנכון, הערכת רעיון, פתרון לבעיה, קבלת החלטה וכדומה…

כובע אדום – רגשות, תחושות ואינטואיציה. לגיטימציה להכנסת רגשות כולל שנאה ופחד למשל בחשיבה. שימוש בתחושות ובאינטואיציה ובחוש שישי לקבלת החלטות. הכובע האדום עונה על השאלות: מה אני מרגיש בקשר לעניין כרגע? מהי “תחושת הבטן” שלי? מה האינטואיציה שלי?

הנטייה הטבעית שלנו היא להוציא את רגשותינו גם בשיחה נייטרלית. הכובע האדום נותן לגיטימציה לשלב “איתותים” רגשיים בשיחה רצינית. במקרה של ניסיון בשטח יש לזה ערך רב, אך באותה מידה הוא יכול להטעות.

כובע שחור – שיפוט שלילי, מדוע לא יצליח (תפקיד פרקליט השטן). חשיבה בקורתית. הערכה שלילית לנושא בדיון. ניסיון אובייקטיבי להראות המרכיבים השליליים והצבעה על טעויות לוגיות או הסתמכות על העבר. הכובע השחור עונה על השאלות: האם זה נכון? האם זה יצליח? האם זה מתאים? מהן הסכנות, הקשיים והבעיות שיש לקחת בחשבון?

משתמשים בו כשרוצים לבטל רעיון, לנמק מדוע לא כדאי לקבל הצעה מסוימת או לשכנע לבטל תוכנית מסוימת.

כובע צהוב – גישה חיובית ואופטימית, הזדמנויות. חשיבה חיובית קונסטרוקטיבית. ניסיון להראות החיוב. חיפוש היתרונות. חיפוש הבסיס הלוגי לרעיון. חיפוש הזדמנויות. הכובע הצהוב עונה על השאלות: מה היתרונות שיש? מה התועלת שתצמח מזה? מדוע זה יצליח?

משתמשים בו כאשר רוצים לבחון את תרומת הרעיון, או היתרונות של פתרון: האם כדאי לקבל את הרעיון והאם כדאי לבצע זאת? כל רעיון יצירתי משתמש בכובע צהוב. החשיבה החיובית איננה טבעית כמו חשיבת הכובע השחור ודורשת לעיתים מאמץ מכוון.

כובע ירוק – יצירתיות וצמיחת חשיבה יצירתית, חיפוש חלופות. ניסיון להתקדם אל מעבר לידע הקיים. חשיבה לטרלית (צידית, רחבה, מתפרשת) לגיבוש תפיסות ומושגים חדשים. הכובע הירוק עונה על השאלות: מה עוד? (רעיון, היבט, הסבר, פתרון, מסקנה) אילו אלטרנטיבות אפשר להציע? האם קיימים כיווני חשיבה שלא העלינו?

הכובע הירוק שימושי ביותר כאשר מחפשים הסבר לתופעה, פתרון לבעיה מעבר לפתרונות הקיימים, כשהדיון נתקע, כשצריך פרובוקציה כדי לקדם את הדיון הלאה.

כובע כחול – רוגע ושליטה. לחשוב על החשיבה. חובש הכובע הכחול מארגן את תהליך החשיבה, מגדיר את הנושא, מנסח את השאלות. אוכף המשמעת ואחראי לסיכום הדברים. הכובע הכחול עונה על השאלות (לצורך ניתוח מצב ותכנון): מה המטרה? למה הגענו? היכן אנו עומדים? מה תוכנית החשיבה מכאן ואילך? מה הצעד הבא? וגם לצורך סיכום ורפלקציה: מה אפיין את החשיבה שלנו? האם הייתה יעילה? מה היו ההצלחות בחשיבה? מה היו הקשיים? איך נמנע אותם?

הכובע הכחול מתפקד כ”נווט החשיבה” של הקבוצה: הוא מתבונן, מברר, ממקד, מגדיר מטרה, מנסח שאלות, מזהה סטייה ממסלול החשיבה, עורך סיכומי ביניים וסיכומים סופיים.

ככה אוספים מידע וסינרגיה ומוטיבציה בין אנשים – ואנו שקטים באופן שפעלנו ובאופן ההשתתפות

מפעילים כלים ומצבים בשביל לקדם את תחומי המערכת במצבים שלנו

לחץ קבוצתי – חשיבת יחד/חשיבה קבוצתית

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X