שיפור תדמית אישית

סיכום שיעור 1

efrat

efrat

פרטי הסיכום

קורס: שיפור תדמית אישית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

תדמית אישית
החלק החיצוני שלנו – זו התדמית שלנו
מהי אנטלגנציה – יכולת לחבר בים שני דברים שבדרך הטבע לא מתחברים
מה משפיע לנו על האינטלגנציה?
1. תורשה
2. סביבה
3.. חוויה פרסונלית
יש לנו שלושה מיימדים שיוצרים יחד עם האינטלגנציה את אותנו
ראש- מחשבה
לב -רגש
יד – מעשי
סוגי אינטלגנציות:
1. אינטלגנציה מילולית לשונית
2. אינטלגנציה לוגית מתמטית
3. אינטלגנציה מרחבית
4. אינטלגנציה מוזיקלית
5. אינטלגנציה גופנית תנועתית
6.אינטלגנציה תוך אישית
7. אינטלגנציה בין אישית
8. אינטלגנציה של הטבע
רגשות
מודעות על רגשות , שליטה וויסות של הרגשות
אמפטיה – יכולת לזהות את הרגשות של האחר ולזהות אותם
הבסיסים שלנו להתפתח – פרמידת הצרכים של מסלו
צורך פיזי – אוויר מזון שינה
צורך בביטחון 
צורך באהבה
הצורך בהערכה ושייכות
צורך אינטלקטואלי
צורך באסתטיקה
צורך במימוש עצמי
אינטלגנציה
בהבטים של אינטלקטואליות אפשר לכווץ עוד יותר ולחלק אותה לשלושה חלקים
יכולת אנליטית
יסוד יצירתי
יסוד פרקטי

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X