שיפור תדמית אישית

סיכום שיעור 3

Liat M.Levy

Liat M.Levy

פרטי הסיכום

קורס: שיפור תדמית אישית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

מלכודת הנוחות- כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אפשר לשאול האם אנחנו נהנתנים או האם אנחנו סגפנים. ויש שתי שאלות שהתשובה להן היא מלכודת הנוחות. מצב שנישען על גישה שאנחנו עושים משהו לא כי זה מעניין אותנואלא כדי להרוחחי וכאן צריך לזהות את מלכודת הנוחות שאומרת אנ ילא מוכן להשקיע זמן ומשאבים. כשמדברים על נהנתנים או סגפנים, מדברים על 2 קצוות של אותו מקל. נהנתנים- הנאות עומד אצלם כערך עליון, סוג של הצהרה “לי יש יותר. סגפנים- נמנעים מסיפוק. מסתפקים במועט, גם אלו שיש להם. ישנן מספר דרכים בהן ניתן לשנות אמונות מגבילות ולהפוך אותן לאמונות שיכולות לעזור לנו בו זמנית לצאת מאיזור הנוחות שלנו ולחיות לפי אמונות מקדמות. מה שצריך לעשות, בשלב הראשון לעלות על הכתב רשימה של אמונות שיש לגבי נושאים שאין מהם שביעות רצון. השלב השני לבחור מתוך הרשימה שלוש אמונות מוגבלות ולכתוב איזו אמונה יכולה לקדם את ההתנהגות. השלב השלישי, לרשום ליד כל אמונה לפחות שתי פעולות שאפשר לבצע כדי לצאת מאיזור הנוחות. היבט נוסף הוא שצריך להסתכל על ערכים שמאפיינים אותנו כמו אומץ, שלווה וכדומה. כשמזהים את הערכים שואלים את עצמינו מהו תהליך הצמיחה שלנו. נקודת המוצא היא “לא טוב לי” ואז כאן מחפשים לעשות שינוי, לזוז מאיזור הנוחות ולהתגבר על התירוצים. כלומר, אם החלטנו משהו, צריך להתחיל לחנך את עצמינו מחדש, איך להיות נאמן למטרה שאליה אנחנו רוצים להגיע.

הצבת יעדים- המקום שאני רוצה להיות בו ולאורך הדרך עד השגת היעד עוברים דרך, תהליך של שינוי. יש הבדל בין קביעת יעד להשגתו. כשקובעים יעד זה תהליך של חשיבה. בהשגת היעד צריך את הדבר המרכזי וזה תשוקה. הרצון להשיג את היעד. ישנו יעד שנקרא “יעד ראוי”. יעד שאני מוכנה להחליף את חיי עבורו, ואז עולה השאלה “האם אני ראויה ליעד?” אבל השאלה הנכונה שאמורה לעלות היא “האם אני מוכנה להחליף את חיי עבור היעד?”.

רובנו בוחרים יעדים בהתאם לדרישה סביבתית ועלינו לבחון מה אנחנו באמת רוצים? מה מרגש אותנו? הצבת יעדים באה בשלוש רמות: 1. מה אני יודעת לעשות. 2. מה אני יכולה לעשות? 3. מה באמת אני רוצה לעשות?

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X