שיפור תדמית אישית

סיכום שיעור 3

hilas

hilas

פרטי הסיכום

קורס: שיפור תדמית אישית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

מלכודת הנוחות:

 

במבט עצמי נשאלת השאלה האם אני נהנתן או סגפן בכל בחינות החיים.

 

מלכוד הנוחות היא מצב הנשענת על גישה שביסודה האדם לא רוצה להתקדם בחייו או ללמוד. צריך לזהות מהי מלכודת הנוחות שאומרת לנו כי האדם לא מוכל השקיע משאבים ולכן הוא לא במלכודת.

הסגפנות נתפסת כצניעות מתוך בחירה, גם על ידי מי שיש לו יותר.

נהנתנות עלולה להיתפס כהגזמה וניסיון לעורר תשומת לב.

 

שאלות מנחות –

 • האם אתה נהנתן או סגפן?
 • האם אתה מכבד או מוקיר את הנהנתנים או את הסגפנים?
 • האם זה באמת משנה האם הנהנתן יכול להרות זאת לעצמו או שהסגפן יכול היה לבחור בקלות אורח חיים משוחרר יותר?
 • האם הבחירה בחיים נהנתנים או סגפניים הם למעשה בחירה בפרדיגמה מסוימת כחלק מיחסי הציבור שלנו או מהצורך באזור נוחות?

מעגל החיים:

אמונות מגבילות – בצורה הקיצונית זה ממש יכול להוביל לנתק מאנשים. צורה יותר מקובלת הם האנשים האחרונים לדבר כי הערכה העמית אומרת שאחים יותר טובים מהם, האמונות האלה הן מגבילות.

נקודת המוצא – לא טוב לי – רצון לשינוי – התגברות על התירוצים – מנסה לעשות שינוי – מתחיל לעשות שינוי – לא מצליח בדיוק כפי שקיוויתי – אני נסוג אחורה – חוזר לאוטומט.

 

הצבת יעדים:

יעד הוא הגדרת המקום בו האדם רוצה להיות. מהמקום שאני נמצא בו עד היעד לאורך הדרך יש עצירות לבדוק שהדרך נכונה, בדיקה מול הסביבה שאכן יש שינוי. היעד חשוב כי הוא מראה את כיון הדרך.

יש הבדל בקביעת יעדים להשגתם. כאשר קובעים יעד זה תהליך חשיבה בו האדם מייצר לעצמו את המקום והמצב בו הוא רוצה להיות. כדי להציב יעד ולהתחיל להשיג אותו צריך דבר מרכזי וזה תשוקה להיות במקום אחר.

 

שאלות מנחות –

מהם יעדים?

מדוע היעדים חשובים?

מה בין הצבת יעדים (תהליך אינטלקטואלי) להשגת יעדים (תשוקה ואמונה)?

הצבת יעדים תהליך אינטלקטואלי:

מהי הטעות הנפוצה שהרבה אנשים עושים כאשר הם בוחרים את היעדים שלהם?

איך לבחור ולהגדיר את היעדים הנכונים?

מהו יעד ראוי?

מהו יעד שאני מוכן להחליף את חיי עבורו?

השגיאה בתפיסה, אנשים שואלים האם אני ראוי ליעד? בעוד שהשאלה הנכונה האם אני מוכן להחליף את חיי עבורו.

רובנו בוחרים/מניעים את היעדים ע”פ הדרישות הסביבתיות:

שאלות מנחות:

 • מה אני רוצה באמת?
 • מהו הדבר שמרגש אותי ומדליק לי תשוקה?
 • האם היעד מפחיד אותי בן זמנית?
 • האם אני עדיין לא יודע איך להשיג את היעד?
 • איפה אני נמצא?
 • לאן אני רוצה להגיע?
 • איך ולאן אני צריך ללכת עכשיו?

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X