שיפור תדמית אישי

סיכום שיעור 4

ariel.arroyo

ariel.arroyo

פרטי הסיכום

קורס: שיפור תדמית אישי

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

קידום אינטרסים אישיים ומקצועיים

קידום אינטרס אישי לפי דעתי קשור לקידום אינטרס של המערכת שבה אני פועל ולחברה והסביבה שאני נימצא. חשוב לזעות ניגוד האינטרס בין מה שאני רוצה למה שאני עמור לעשות. לפעמים הניגוד בלתי נמנע אפילו רצוי.

ניהול משא ומתן מבוסס אינטרסים וכדי להגיע למטרה הרצויה נדרשת הכנה מוקדמת של עמדות של בול הצדדים המעורבים במשא ומתן ומה גבול הביטול של עמדתנו לצורך הצלחה של כל הצדדים. WIN WIN

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X