תכנון בקרת פרוייקטים

סיכום שיעור 9

Aviv160289

Aviv160289

פרטי הסיכום

קורס: תכנון בקרת פרוייקטים

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

למדנו על כלים לניהול כספי פרויקט,
הצלחת הפרויקט שנו נקבע עוד לפני שנוצלה שעת עבודה אחת או שהמשאיות התחילו לנסוע לאתר. כבר בשלב תכנון התקציב לפרויקט, נקבעות מראש אבני הדרך, קנה המידה להצלחה, יעדי הפרויקט והיכולת לעמוד הן בלוח הזמנים והן ברווחיות.
תוכנה לניהול תקציב פרויקטלי מאפשרת למנהל הפרויקט לבצע תכנון מוקדם בכמה רבדים.
ראשית, באמצעות תוכנה לניהול תקציב, ניתן לתכנן את מהלך הפרויקט ואת הסעיפים התקציביים הרלוונטיים – הכנסות, הוצאות, קצב ההכנסות וגיבוש תוכנית עבודה מעשית – קביעת יעדים ומדדי ביצוע.
בנוסף, באמצעות התוכנה נקבעים גם רכיבי המעקב שמאפשרים בקרה תקציבית וניהול הכספים במהלך הפרויקט.
תוכנה לניהול תקציב – שיפור משמעותי בניהול העסקי של הפרויקט
בעוד שהתכנון התקציבי לפרויקט הוא רק תחזית, ניהול תקציב בזמן אמת מאפשרת לוודא כי כל הפעולות מתנהלות לפי היעדים שהוגדרו.
בקרה תקציבית באמצעות תוכנה לניהול תקציב היא כלי ניהולי המאפשר:
תכנון יעיל של רכיבים כספיים והצבת יעדים בני מדידה
לתכנן ולעקוב אחר שיעורי הרווחיות בפרויקט
לתכנן את רמת הסיכונים הצפויים במהלך הפרויקט
לקבל תמונה מלאה בזמן אמיתי לצורך שליטה הדוקה על סעיפים ההוצאות השונים
לזהות במהירות ואף מראש, חריגות ולתכנן מענה רלוונטי
בהמשך בנינו מצגת באקסל כל אחד לפי קטגורית שונות סעיף תקציבי, תחזית, ביצוע בפועל ופער.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X