תכנון ובקרה פרויקטים

סיכום שיעור 15

Aviad nagar

Aviad nagar

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרה פרויקטים

מספר השיעור: 15

סיכום השיעור

סיכום שיעור מס’ 15 תכנון ובקרת פרויקטים

נושא השיעור: נגישות

 

נגישות – תפיסת עולם

יצירת סביבה המאפשרת

השתתפות ותפקוד

עצמאיים, נוחים

ומכובדים לכל אדם –

ללא קשר ליכולותיו

מדיניות עירונית – עיר יוזמת

  • קידום תכנית רב שנתית להנגשת מבנים, מוסדות ציבור וחינוך ומרחב ציבורי פתוח
  • קידום מדיניות עירונית להקצאה ומיקום חניות נכים במרחב הציבורי

 

  • הקמת מרכז לתרבות מונגשת: הספריה לעיוורים

 

יוזמת העירייה

דוגמה ליוזמה: קידום מדיניות עירונית להקצאה ומיקום חניות נכים במרחב הציבורי מצב קיים בכל העיר:

  • סה”כ מקומות חניה בעיר (רחובות + חניונים ציבוריים): כ- 150,000
  • חניות נכים אישיות: כ- 1,230
  • חניות נכים ציבוריות (במרחב הציבורי): כ- 360

 

נגישות – הגדרות החוק

חוק התכנון והבניה, התשכ”ה – 1965 ,פרק ה1 :סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998

תיקון מס’ 2 לחוק השוויון בנושא נגישות, התשס”ה – 2005 :הוראות בדבר הנגשת מקום ושירות ציבורי

נגישות – “אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת

מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן

שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי”.

)חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח 1998)

חובת הרשות המקומית

  • הנגשת כל מקום ציבורי או שירות ציבורי המספקים שרות לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו – מבנים, תשתיות, פארקים ציבורים, טכנולוגיה, תחבורה.
  • השלמת יישום הוראת החוק עד 1.11.2021

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X