תכנון ובקרת פרוייקטים

סיכום שיעור 6

yuval_ohayon

yuval_ohayon

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרוייקטים

מספר השיעור: 6

סיכום השיעור

גישות מודרניות לניהול

 

גישות ניהול מודרניות מייצגות ברובן גישה מדעית-ניהולית המנסה ללמד ארגונים וחברות כיצד עליהם לנהל את עסקיהם.

גישות הניהול המודרניות ביותר מציעות את הארגון כאמצעי למקסום רווחים, שביעות רצון לקוחות, הולכה ומנהיגות.

הדגש הינו על הארגון כמערכת פתוחה עד כדי הקצנה חוסר מחויבות טוטאלית לאנשים, רעיונות, מבנים ארגונים, מוצרים ושירותים.

תכונות אופייניות של ניהול מודרני.

גישות ניהול מודרניות יותר מדגישות את החדשנות ואף מעלות על נס את המהפכנות כציווי ניהולי.

בניגוד לגישות מסורתיות, הגישות המודרניות מרחיבות באופן משמעותי את תחום האחריות של המנהל.

עליו להביא בחשבון את כל הגורמים המשפיעים על החברה ותוצאות עבודתה, חיצוני פנימי, מבוקר ואלה שלא ניתן להשפיע.

הניהול המודרני הוא גישה אסטרטגית שמתייחסת לכל רמות הניהול, הגורם האנושי הינו אחת מהן.

 

תכונות אופיניות לניהול מודרני:

 • דחייה של סגנון מנהיגות סמכותי לטובת מנהיגות.
 • פיתח מיומנות תקשורת כדי לתקשר עם לקוחות
 • אתיקה עסקית.
 • פתיחות ואמון באנשים
 • ידע ושימוש בניהול בסיסי.
 • חזון ברור של דרכו של הארגון
 • שיפור עצמי מתמיד

 

מספר גישות ניהול

ניהול לפי יעדים- MBO

שיטה סוציו-טכנית

ניהול באיכות כולל TQM  עקרונות דמינג.

ניהול בזמן אמת

 

 

 

ניהול באיכות כולל TQM  עקרונות דמינג.

 • ליצור תהליך קבוע של שיפור מוצרים-תכנון לטווח ארוך
 • לאמץ התנהגות הדוחה קבלת טעויות, חומרים פגומים, ייצור פגום, עיכוב.
 • שימוש בספקים המחייבים לאיכות ואימות באמצעות נתונים סטטיסטיים.
 • צמצום בזבוז
 • הדרכת עובדים, להדריך את העובדים במקום עבודתם on job traning– נותנת לעובדים כלים ויכולות לשיפור עצמם נותנת לארגון עובדים מקצועיים יותר
 • סיוע לעובדים לבצע מטלות-הפעלה בקרה עצמית
 • להרחיק מהארגון את גורם הפחד, ליצור אקלים של פתיחות- גורם לעובד תחושה של מחוייבות ולארגון עובד מחוייב יותר
 • לעודד עבודת צוות
 • להימנע מנורמות בייצור המתחשבות רק בכמות
 • לאפשר לעובד להתגאות במקום עבודתו ובתוצר, על ידי ניהול איכותי בקרב המנהלים ועל ידי משוב- גאוות יחידה.- מחויבות מלאה לארגון עובד מחויב.
 • לשמור על עובדים מעודכנים מקצועית.
 • הנהלה מחויבת, תומכת ומגבה עקרונות.

 

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X