תכנון ובקרת פרוייקטים

סיכום שיעור 8

ab.tomer

ab.tomer

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרוייקטים

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

סיכום מפגש 4.4.2021

 

המודל הלוגי.

המודל מתאר סכמה לינארית של התשומות, הפעולות, התפוקות והתוצאות/השלכות של פעולת הארגון. המודל נוצר מתוך צורך לטייב את תהליכי התכנון של ארגונים במגזר החברתי בחתירה להשפעה (impact) ברורה, מתוך נטיה של ארגונים אלו להעריך את התפוקות שהוציאו לפועל ולא את התוצאות אצל מקבלי השירותים עצמם. המודל משמש לא פעם כתשתית לבקשת מענק מתורמים.

ההיבט הלוגי שבמודל מבקש לבחון את הקשר שבין השלבים.

המודל הוא למעשה תיאור של תהליך רציף את הקשר בין התשומות המושקעות בפרוייקט או ארגון, לבין התוצאות מהשקעה זו על פי הרצף הבא:

  1. תשומות (inputs)– המשאבים המושקעים בפרוייקט.
  2. תפוקות (outputs)– הפעולות הננקטות על בסיס המשאבים.
  3. תוצאות (outcomes)– התוצאות הנגזרות מן התפוקות שיצאו אל הפועל.

יתרונותיו של המודל:

  1. חשיבה ביקורתית אודות הארגון
  2. הנכחה של אתגר התוצאות

עם השנים נוספו למודל נדבכים שונים, על גבי הליבה האמורה. בשקף המוצג למעלה ניתן לראות תוספת שגורה המבקשת להציג את הנחות העבודה בשלבים התוך-ארגוניים (תשומות ← תפוקות) ואת המשתנים המתערבים החיצוניים בשלב החוץ ארגוני (תוצאות). הנחות העבודה מאפשרות דיון ביקורתי בשאלה מדוע אנחנו מבקשים לפעול באופן מסויים, הדיון במשתנים החיצוניים מאפשר דיון ביקורתי באפשרויות ההשפעה בסביבה מורכבת.

 

תומר אברמוביץ

301143749

0506248944

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X