תכנון ובקרת פרוייקטים

סיכום שיעור 16

Arielamo

Arielamo

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרוייקטים

מספר השיעור: 16

סיכום השיעור

הפעולה המונעת ומחקר בבטיחות ובבריאות בעבודה שבמינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, החלה בשנת 2004 בהפעלת פרויקט במסגרתו ניתנים שירותי בטיחות וגהות תעסוקתית ל-1500 מקומות עבודה קטנים ברחבי הארץ, שבהם חמישה עד חמישה עשר עובדים.

2. מטרת הפרויקט היא לקדם ולשפר באופן המרבי את השמירה על הבטיחות, הגיהות והבריאות התעסוקתית של עובדים ומעסיקים במקומות עבודה קטנים ולהעלות את מודעותם לנושאים הללו.

3.כל מקום עבודה, המשתתף בפרויקט, מקבל ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, סל שירותים הכולל, וכל זאת בלא תמורה, סקר סיכונים לאיתור מפגעים בטיחותיים וסביבתיים, ביצוע בדיקות מעבדה לחומרים מסוכנים המצויים בקרבת העובדים ואשר עשויים להזיק לבריאותם, כולל בדיקת רעש. לאחר שלב הבדיקות וקבלת הממצאים נערכת הדרכה לעובדים ולמעסיקים להכרת הליקויים וגורמי הסיכון המצויים במקום עבודתם, לצורך תיקון המפגעים ולימוד דרכי הימנעות מסיכונים, במידת האפשר.
כדי להשיג מטרה זו נבחרו במכרז שני זכיינים: ‘שלהבת מערכות מידע בע”מ’  ו-‘המבדקה הכימית ע”ש איליוף ובנטור בע”מ’. ‘המבדקה הכימית’ פועלת באזור הצפון ו-‘שלהבת מערכות מידע’ פועלת באזורים מרכז ודרום.

4. הזכיינים עובדים בשיתוף פעולה עם מפקחי העבודה מטעם אגף הפיקוח על העבודה והינם אחראיים לביצוע מכלול התהליך: כניסה למקום העבודה, איתור ומיפוי הליקויים הבטיחותיים והבריאותיים, חיבור דו”ח המסכם את ממצאי הבדיקה והמלצה על הצעדים הדרושים לתיקון המצב, ביצוע הסברה והדרכה וביצוע מעקב אחר יישום ההמלצות ואחר תיקון הליקויים
​​​5.העבודה של הספק בפרויקט כוללת את השלבים הבאים:
א.    סקר סיכונים בטיחותיים, גיהותיים וארגונומיים במקום העבודה.
ב.    ניטור סביבתי של גורמי סיכון כימיים ופיסיקליים.
ג.     הגשת ממצאים להנהלת המקום העבודה.
ד.    מעקב ביצוע המלצות במקום העבודה.
ה.    ביקור סיוע למקום עבודה שמבוצע על ידי הספק על פי הוראה של המפקח.
ו.     כמו כן, מבצע הספק הדרכת עובדים באחד מהביקורים הנ”ל או בביקור נוסף.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X