תכנון ובקרת פרויקטים

סיכום שיעור 13

yuvalamsalem

yuvalamsalem

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרויקטים

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

1.סַפָּק הוא אדם או עסק המספק מוצר או שירות, בדרך כלל תמורת תשלום.
ספקים נכללים בכל מגזרי המשק. בתחום שירותי הבריאות, למשל, יש ספקים מהמגזר הממשלתי, מהמגזר העסקי ומהמגזר השלישי . מרבית הספקים גובים תשלום תמורת השירות או המוצר שהם מספקים, אך יש הפועלים ללא תשלום, כשירות לציבור או בשיטת מימון אחרת.
2.הדרך לגבייה תשלום מלקוחותיהם מתבצע בשתי דרכים תשלום מיידי (במזומן, בכרטיס אשראי וכדומה) ובאשראי ספקים: אשראי שספק נוהג להעניק ללקוחותיו (בדרך כלל לקוחות עסקיים). במתכונת אשראי זאת, ספק מוצרים או שירותים מספק את המוצר או מעניק את השירות ללקוח, אך לא מקבל את התשלום בעבורו באופן מיידי אלא כעבור זמן. בישראל מוכר מתן אשראי כזה בשם “שוטף פלוס” ובו התשלום מתבצע מספר הימים המצוין לאחר ה-1 בחודש העוקב, כך “שוטף פלוס 30” לעסקאות שבין 1 לבין 28 בפברואר ישולמו ב-30 במרץ. מספר ימי האשראי מעבר לשוטף תלוי בהסכם בין הספק ללקוח.

3.המסלול מהיצרן אל הצרכן הסופי כולל לעיתים שרשרת אספקה הכוללת מספר ספקים, שכל אחד מהם (מלבד הראשון בשרשרת) הוא גם לקוח של קודמו בשרשרת. כל גורם בשרשרת אספקה זו גובה מס ערך מוסף מהגורם הבא אחריו בשרשרת, ולעיתים כרוכים בתהליך מסים נוספים, כגון מס קנייה ובלו. כאשר הלקוח חייב בניכוי מס במקור מתשלומיו לספקים, ולספק אין פטור מניכוי מס במקור מתשלומים המגיעים לו, מלווה התשלום בניכוי מס במקור .
בפעילותו של ספק המספק מוצר ללקוחות ניתן לזהות פעילויות אחדות: ייצור – הפקת המוצר המבוקש אריזה – הכנת המוצר להובלה ללקוח הפצה – העברת המוצר לסיטונאי וממנו לקמעונאי, המוכר את המוצר ללקוח.

4.בארגונים גדולים ההתקשרות עם ספקים נעשית באמצעות מחלקת רכש, לעיתים באמצעות מכרז ולעיתים בדרך אחרת שמטרתה בחירת הספק המתאים ביותר . בישראל חייבת רשות ציבורית לערוך מכרז טרם התקשרות עם ספק, בהתאם לחוק חובת מכרזים. עסק שזכה להיות ספק של לקוח הידוע בהקפדתו על איכות נוהג להציג זאת כחלק מהמוניטין שלו. דוגמה לכך היא ספקים של בתי מלוכה.

יובל אמסלם 301904280

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X