תכנון ובקרת פרויקטים

סיכום שיעור 14

Orcohen

Orcohen

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרויקטים

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

שיטות מעקב ובקרה
לוח הזמנים של הפרוייקט מציג את המטלות שיש לבצע לצןרך בקרה ומעקב,
אילו משאבים יבצעו את העבודה ואת מסגרת הזמן שבה העבודה צריכה להסתיים.
לוח הזמנים של הפרוייקט משקף את כל העבודה הקשורה למסירת הפרוייקט בזמן. אחת הפעולות הראשונות בשלב האתחול של הפרוייקט
היא לקבוע לוח זמנים של הפרוייקט.
כדי ליצור את לוח הזמנים של הפרוייקט,
עליך ליצור מבנה התפלגות עבודה.
הגדרה
מהי בקרה פרויקט? תהליך מתמיד של השוואה בין הביצוע לבין התכנון תוך נקיטת פעולות מתקנות על מנת להקטין פערים בלתי רצויים. ההגדרה שנתנו APMBoK 2000:
תהליך הבקרה אמור לאפשר לנו גם בשלב תכנון מפורט של הפרויקט
וגם בשלב ביצוע הפרויקט לבצע פעולות מתקנות ולהביא אותנו למדד הרצוי של הביצוע בשלל התחומים.
מדדי ביצוע
יציאה לפרויקט ללא הגדרה לגבי מדדים ברורים יאפשר למבצע לאמר שהתוצאה הקיימת היא בד”כ תוצאת פרויקט מהסוג שהוא מבצע.  הוא יתלה את ביצועיו בנורמה קיימת של אי מדידה ומראש גם אין חובת הוכחה לטיב הביצוע.
מדדי ביצוע
הגדרה לנורמת ביצוע כל שהיא בשלל התחומים: איכות, זמן, עמידה בתכולה ועוד. כאשר מטרת הבקרה היא למדוד את הביצועים, נשווה מול התקן, נבצע פעולות מתקנות וחוזר חלילה.
מורכבות מערכת הבקרה מדוע ישנה מורכבות במערכת הבקרה, בראש ובראשונה אנחנו אנשים,  מרכיבים אנושיים מצויים בתזמון,
עלות וביצועים ולכן המדידה הינה סובייקטיבית ומלווה בהצגה שאינה תמיד תופסת את המציאות כפי שהיא. במקרים רבים הסימפטומים ברורים והגורמים להם אינם ברורים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X