תכנון ובקרת פרויקטים

סיכום שיעור 14

yuvalamsalem

yuvalamsalem

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרויקטים

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

שיטות מעקב ובקרה:
1. לוח הזמנים של הפרוייקט מציג את המטלות שיש לבצע לצורך בקרה ומעקב,
אילו משאבים יבצעו את העבודה ואת מסגרת הזמן שבה העבודה צריכה להסתיים.
לוח הזמנים של הפרוייקט משקף את כל העבודה הקשורה למסירת הפרוייקט בזמן.
2. אחת הפעולות הראשונות בשלב האתחול של הפרוייקט היא לקבוע לוח זמנים של הפרויקט,כדי ליצור את לוח הזמנים של הפרוייקט, עליך ליצור מבנה התפלגות עבודה.
3. מהי בקרה פרויקט? תהליך מתמיד של השוואה בין הביצוע לבין התכנון תוך נקיטת פעולות מתקנות על מנת להקטין פערים בלתי רצויים. ההגדרה שנתנו APMBoK 2000: תהליך הבקרה אמור לאפשר לנו גם בשלב תכנון מפורט של הפרויקט
וגם בשלב ביצוע הפרויקט לבצע פעולות מתקנות, ולהביא אותנו למדד הרצוי של הביצוע בשלל התחומים.
4.מדדי ביצוע: בד”כ ולמרבה הפלא, פרויקטים רבים (בד”כ ציבוריים במאות מיליונים)
יצאו לדרך ללא קביעה מהם מדדי הביצוע וכיצד יחשב הפרויקט כמוצלח או ככישלון. יציאה לפרויקט ללא הגדרה לגבי מדדים ברורים יאפשר למבצע להמר שהתוצאה הקיימת היא בד”כ תוצאת פרויקט מהסוג שהוא מבצע , הוא יתלה את ביצועיו בנורמה קיימת של אי מדידה ומראש גם אין חובת הוכחה לטיב הביצוע.
מדדי ביצוע:
5.מורכבות מערכת הבקרה, מדוע ישנה מורכבות במערכת הבקרה, בראש ובראשונה אנחנו אנשים,מרכיבים אנושיים מצויים בתזמון,עלות וביצועים ולכן המדידה הינה סובייקטיבית ומלווה בהצגה שאינה תמיד תופסת את המציאות כפי שהיא. במקרים רבים הסימפטומים ברורים והגורמים להם אינם ברורים כמו כן קשה להפריד בין אירועים אקראיים לקשיים מערכתיים. מנהל טוב יאמר שיש לתקן את התהליך ובכך לקבל תוצאות רצויות יותר בהמשך הפרויקט ולעיתים מנהל הפרויקט יאמר שזהו אירוע מקומי שלא מלמד על הפרויקט.

יובל אמסלם 301904280

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X