תכנון ובקרת פרויקטים

סיכום שיעור 16

Moshesha

Moshesha

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרויקטים

מספר השיעור: 16

סיכום השיעור

אחד הנושאים החשובים ביותר בכל פרויקט בנייה הוא נושא הבטיחות. נושא זה הוא בעל חשיבות רבה בכל סוגי הפרויקטים ובכל היקף של פרויקט, ויחד עם זאת, ישנם פרויקטים שבהם תופס נושא הבטיחות נתח גדול הרבה יותר מסך רכיבי הפרויקט ביחס לפרויקטים אחרים. כך למשל, בכל פרויקט על מעטפת חוץ של בניין באמצעות פיגומים, הופך נושא הבטיחות לנושא שמחייב התייחסות מיוחדת ומקיפה ואם אין לכם את היכולות הנדרשות לצורך ניהול הבטיחות בפרויקט, תוכלו להיעזר בשירותים חיצוניים כדוגמת שירותי ממונה בטיחות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X