תכנון ובקרת פרויקטים

סיכום שיעור 14

Alex kondratyuk

Alex kondratyuk

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרויקטים

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

שיטות מעקב ובקרה
„ לוח הזמנים של הפרוייקט מציג את המטלות שיש לבצע לצןרך בקרה ומעקב,
„ אילו משאבים יבצעו את העבודה ואת מסגרת הזמן שבה העבודה צריכה להסתיים.
„ לוח הזמנים של הפרוייקט משקף את כל העבודה הקשורה למסירת הפרוייקט בזמן.
„ אחת הפעולות הראשונות בשלב האתחול של הפרוייקט
„ היא לקבוע לוח זמנים של הפרוייקט.
„ כדי ליצור את לוח הזמנים של הפרוייקט,
„ עליך ליצור מבנה התפלגות עבודה.
הגדרה
„ מהי בקרה פרויקט? תהליך מתמיד של השוואה בין הביצוע לבין התכנון תוך נקיטת פעולות מתקנות על מנת להקטין פערים בלתי רצויים. ההגדרה שנתנו APMBoK 2000:
„ תהליך הבקרה אמור לאפשר לנו גם בשלב תכנון מפורט של הפרויקט
„ וגם בשלב ביצוע הפרויקט לבצע פעולות מתקנות
„ ולהביא אותנו למדד הרצוי של הביצוע בשלל התחומים.
מדדי ביצוע
„ בד”כ ולמרבה הפלא, פרויקטים רבים (בד”כ ציבוריים במאות מיליונים)
„ יצאו לדרך ללא קביעה מהם מדדי הביצוע וכיצד יחשב הפרויקט כמוצלח או ככישלון.
„ יציאה לפרויקט ללא הגדרה לגבי מדדים ברורים
„ יאפשר למבצע לאמר שהתוצאה הקיימת היא בד”כ תוצאת פרויקט מהסוג שהוא מבצע.
„ הוא יתלה את ביצועיו בנורמה קיימת של אי מדידה ומראש גם אין חובת הוכחה לטיב הביצוע.
מדדי ביצוע
„ שיהיה ברור, “עמידה בכלל המפרט” אינה מהווה מדד ביצוע!!! זיהוי מדדי הביצוע המרכזיים Key Performance Indicators יתחיל בהגדרת תקן,
„ הגדרה לנורמת ביצוע כל שהיא בשלל התחומים: איכות, זמן, עמידה בתכולה ועוד.
„ כאשר מטרת הבקרה היא למדוד את הביצועים, נשווה מול התקן, נבצע פעולות מתקנות וחוזר חלילה.
מורכבות מערכת הבקרה
„ מדוע ישנה מורכבות במערכת הבקרה, בראש ובראשונה אנחנו אנשים,
„ מרכיבים אנושיים מצויים בתזמון,
„ עלות וביצועים ולכן המדידה הינה סובייקטיבית ומלווה בהצגה שאינה תמיד תופסת את המציאות כפי שהיא. במקרים רבים הסימפטומים ברורים והגורמים להם אינם ברורים
„ כמו כן קשה להפריד בין אירועים אקראיים לקשיים מערכתיים. מנהל טוב יאמר שיש לתקן את התהליך ובכך לקבל תוצאות רצויות יותר בהמשך הפרויקט ולעיתים מנהל הפרויקט יאמר שזהו אירוע מקומי שלא מלמד על הפרויקט.
תחומי הבקרה הנדרשים:
„ • בקרת קבלנים וספקים
„ • בקרת איכות
„ • בקרת שינויים
„ • בקרת מסמכים
„ • בקרת תכולה
„ • בקרת לוחות זמנים
„ • בקרת תקציב
• בקרת סיכונים
נקודות בקרה
כיצד נקבע נקודות בקרה,
כאן נדרש להגדיר “מחזור בקרה” כאשר צריך לזכור שמחזור ארוך ממשך הפעילות:
אין אפשרות לגלות תקלות בזמן הפעילות. מחזור בקרה קצר ממשך הפעילות: לא ניתן לזהות התקדמות.
שיקול נוסף בקביעת נקודות בקרה הינו השיקול הכלכלי:

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X