תכנון ובקרת פרויקטים

סיכום שיעור 6

Moshesha

Moshesha

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרויקטים

מספר השיעור: 6

סיכום השיעור

למדנו על דרכים מודרניות לניהול בהם על שיטת tqm

שיטה הדוגלת במספר עקרונות חשובים כגון:

 1. יצירת מחויבות ההנהלה להנהגת איכות כוללת.
 2. הנחלת תרבות האיכות בארגון בידי ההנהלה וכלל העובדים.
 3. הדרכת העובד במקום העבודה ועידוד העובד ליזום שיפורים.
 4. עידוד עבודת צוות.
 5. שיפור מתמיד של תהליכים בארגון.
 6. התמקדות בלקוחות החיצוניים והפנימיים.
 7. מעורבות ספקים בתהליך השיפור, כשותפים להצלחה.
 8. שימוש במדדים כמותיים ואיכותיים למדידת תהליך השיפור.
 9. שימוש בכלים סטטיסטיים ואיכותיים לבקרת תהליכים.

למדנו על עקרון דמינג המציג מספר רב של עקרונות בנושא

 1. צור תהליך מתמיד של שיפור מוצרים ושירותים. התמקד בהשקעת מאמצים בטווח הארוך ולתכנון עתידי.
 2. על ההנהלה וכלל העובדים בפירמה ללמוד את הפילוסופיה החדשה.
 3. הבן את המטרה של בחינה, לשיפור התהליכים ולהקטנת עלויות.
 4. הפסק את הנוהג של ביצוע עסקים על בסיס של תג מחיר בלבד.
 5. שפר באופן מתמיד ולתמיד את מערכת הייצור והשירות.
 6. כונן הדרכה של כלל העובדים במקום עבודתם, תוך שימוש בשיטות הדרכה מודרניות ומעקב סטטיסטי אחר הביצועים.
 7. לַמֵד וכונן מנהיגות ועוד…

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X