תכנון ובקרת פרויקטים

סיכום שיעור 6

שחר גל

שחר גל

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרויקטים

מספר השיעור: 6

סיכום השיעור

גישת ניהול ע”פ עקרונות T.Q.M

 • ליצור תהליך קבוע של שיפור מוצרים – תכנון לטווח ארוך.
 • לאמץ התנהגות הדוחה קבלת טעויות, חומרים פגומים, ייצור פגום, עיכוב.
 • להפסיק הצורך המתמיד בביקורת.
 • להשתמש בספקים המחויבים לאיכות ולאמת זאת באמצעות נתונים סטטיסטיים.
 • לשפר כל הזמן את מערכת השירות והייצור – לצמצם בזבוז.
 • להדריך את העובדים במקום עבודתם (ON THE JOB TRAINING ).
 • לסייע לעובדים לבצע את המטלות ולהצליח – להפעיל בקרה עצמית ולא חיצונית.
 • להרחיק מהארגון את גורם הפחד – ליצור אקלים של פתיחות.
 • להסיר מחיצות בין מחלקות ולשתף עובדים – לעודד עובדת צוות (חוגי איכות).
 • להימנע מסיסמאות ויעדים שאין להם “כיסוי” או תוכניות לביצוע.
 • להימנע מנורמות בייצור המתחשבות רק בכמות.
 • לאפשר לעובד להתגאות במקום עבודתו ובתוצר, ע”י ניהול איכותי בקרב המנהלים וע”י משוב.
 • לשמור על עדכונם המקצועי של העובדים – להפעיל תכניות הדרכה כוללנית ומתקדמות.
 • ההנהלה מחויבת, תומכת ומגבה עקרונות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X