תכנון ובקרת פרויקטים

סיכום שיעור 6

idan_as

idan_as

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרויקטים

מספר השיעור: 6

סיכום השיעור

סיכום שיעור מס’ 6 – תכנון ובקרת פרויקטים

מגיש עידן אסרף – 308037860

נושא השיעור: גישות מודרניות לניהול

 • גישות הניהול המודרניות מייצגות ברובן גישה מדעית-ניהולית המנסה ללמד ארגונים וחברות כיצד לנהל את עסקיהם
 • גישות הניהול המודרניות ביותר מציעות את הארגון כאמצעי למיקסום רווחים, שביעות רצון לקוחות, הולכה ומנהיגות בשוק
 • הדגש הינו על הארגון כמערכת פתוחה עד כדי הקצנה:
  חוסר מחויבות טוטלית לאנשים, רעיונות, מבנים ארגוניים, מוצרים ושירותים.
 • גישות הניהול המודרניות ביותר מדגישות את החדשנות ואף מעלות על נס את המהפכנות כציווי ניהולי.
 • בניגוד לגישות מסורתיות, הגישות המודרניות מרחיבות באופן משמעותי את תחום האחריות של המנהל.
 • עליו להביא בחשבון את כל הגורמים המשפיעים על החברה ותוצאות עבודתה.
 • חיצוני, פנימי, מבוקר, ואפילו אלה שלא ניתן להשפיע.
 • הניהול המודרני הוא גישה אסטרטגית בכל רמטת הניהול, והגורם האנושי משמש כאן כאחת.
 • להלן נק’ חיוביות:
 • 100% אחריות אישית של המנהל
 • תקשורת שפותחה בכל הרמות
 • הכשרה שוטפת של הצוות ומנהלים
 • אווירה בארגון, עוזרת לעובדים להרחיב את היכולות למקסימום

תכונות אופייניות של ניהול מודרני

 • דחייה של סגנון מנהיגות סמכותי לטובת מנהיגות.
 • פיתוח מיומנויות תקשורת כדי לתקשר עם הלקוחות
 • אתיקה עסקית
 • פתיחות ואמון באנשים
 • ידע ושימוש בניהול בסיסי
 • חזון ברור של דרכו של הארגון
 • שיפור עצמי מתמיד והרצון לשפר את איכות עבודתם
 • גישה משולבת

מספר גישות מודרניות בניהול

 • ניהול לפי יעדים MBO
 • השיטה הסוציו-טכנית
 • ניהול באיכות כולל TQM עקרונות דמינג
 • ניהול בזמן אמת
 • גיליון ציונים מאוזן
 • ניהול ע”י השוואת ביצועים, פעילות ע”פ קו ייחוס גבוה
 • עיצוב מחדש
 • תורת האילוצים
 • ניהול רזה

בנוסף עסקנו בגישת ניהול עפ”י T.Q.M

 • ליצור תהליך קבוע של שיפור מוצרים – תכנון לטווח ארוך.
 • לאמץ התנהגות הדוחה קבלת טעויות, חומרים פגומים, ייצור פגום, עיכוב.
 • להפסיק הצורך המתמיד בביקורת.
 • להשתמש בספקים המחויבים לאיכות ולאמת זאת באמצעות נתונים סטטיסטיים.
 • לשפר כל הזמן את מערכת השירות והייצור – לצמצם בזבוז.
 • להדריך את העובדים במקום עבודתם (ON THE JOB TRAINING ).
 • לסייע לעובדים לבצע את המטלות ולהצליח – להפעיל בקרה עצמית ולא חיצונית.
 • להרחיק מהארגון את גורם הפחד – ליצור אקלים של פתיחות.
 • להסיר מחיצות בין מחלקות ולשתף עובדים – לעודד עובדת צוות (חוגי איכות).
 • להימנע מסיסמאות ויעדים שאין להם “כיסוי” או תוכניות לביצוע.
 • להימנע מנורמות בייצור המתחשבות רק בכמות.
 • לאפשר לעובד להתגאות במקום עבודתו ובתוצר, ע”י ניהול איכותי בקרב המנהלים וע”י משוב.
 • לשמור על עדכונם המקצועי של העובדים – להפעיל תכניות הדרכה כוללנית ומתקדמות.
 • ההנהלה מחויבת, תומכת ומגבה עקרונות

בנוסף עברנו תרגיל כיתה שבו כל אחד בוחר 3 עקרונות מתוך הרשימה מעלה ומסביר מדוע בחר בהם

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X