תכנון ובקרת פרויקטים

סיכום שיעור 7

Asaf_17

Asaf_17

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרויקטים

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

תרשים גאנט הוא למעשה תרשים המשמש לרישום פעילויות מתוכננות הקשורות זו בזו, תוך מתן ציון הזמן של כל פעילות ופעילות- תחילת עבודה על הפעילות ותאריך סיום של הפעילות. התרשים מכיל טבלה המורכבת מעמודות ושורות, כאשר בכל שורה מציינים את הפעילות ואת הזמנים שלה.
יצירת התרשים מאפשרת לנו עבודת צוות טובה יותר כי כולם מבינים מה נעשה ומה אמור עוד להיעשות.
לסיכום, יצירת תרשים גאנט מייעלת לנו את העבודה בטווח הקרוב והרחוק והכי חשוב: יש תוצאות ללקוח.

בנוסף למדנו על נתיב קריטי הוא מושג בניהול פרויקטים המתייחס לשרשרת פעילויות הקשורות זו בזו, אשר כל שינוי בתאריכים שלהן ישפיע על מועד סיום הפרויקט. בפרויקט בו כל המשימות תלויות זו בזו ולא מתבצעות פעולות במקביל, הפרויקט כולו נמצא בנתיב קריטי. בפרויקט בו מתבצעות פעולות במקביל, ישנם מספר נתיבים, נוצרים מרווחים המאפשרים לדחות פעילויות מסוימות בלי לדחות את סיום הפרויקט. הנתיב הקריטי יוגדר כנתיב הארוך ביותר בפרויקט.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X