תכנון ובקרת פרויקטים

סיכום שיעור 7

Orcohen

Orcohen

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרויקטים

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

  • בתרשימים מודרניים מופיעים התלות והקשרים בין הפעילויות בפרויקט (לדוגמה, איזו משימה חייבת להתבצע לפני או במקביל לאחרת). נוסף על כך, לעיתים משוקף גם אחוז-הביצוע הרצוי של כל פעילות בהתאם לזמן הכולל שלה ואף ניתן לעדכן תדיר את אחוז הביצוע המצוי, ככלי לזיהוי פערים.

דוגמה לתרשים גאנט

נחות מודל גאנט הן:

משכי הפעילויות ידועים מראש.

קשר קדימויות סוף-התחלה.

אין פיצול פעילויות.

אין אילוצי משאבים.

ניתן להתחיל לבצע כל פעילות ב-ES (זמן התחלה המוקדם ביותר) שלה.

בנוסף הוסבר לנו על מהו נתיב קריטינתיב קריטי הוא מושג בניהול פרויקטים המתייחס לשרשרת פעילויות הקשורות זו בזו, אשר כל שינוי בתאריכים שלהן ישפיע על מועד סיום הפרויקט.בפרויקט בו כל המשימות תלויות זו בזו ולא מתבצעות פעולות במקביל, הפרויקט כולו נמצא בנתיב קריטי. בפרויקט בו מתבצעות פעולות במקביל, ישנם מספר נתיבים, נוצרים מרווחים המאפשרים לדחות פעילויות מסוימות בלי לדחות את סיום הפרויקט. הנתיב הקריטי יוגדר כנתיב הארוך ביותר בפרויקט.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X