תכנון ובקרת פרויקטים

סיכום שיעור 8

Alex kondratyuk

Alex kondratyuk

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרויקטים

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

מפגש מס’ 8 :
המודל הלוגי- הוא מודל לתכנון ולאחר מכן להערכת ביצועים הרלוונטי בעיקר במגזר החברתי.המודל מתאר סכמה לינארית של התשומות, הפעולות, התפוקות והתוצאות/השלכות של פעולת הארגון. המודל נוצר מתוך צורך לטייב את תהליכי התכנון של ארגונים במגזר החברתי בחתירה להשפעה ברורה, מתוך נטייה של ארגונים אלו להעריך את התפוקות שהוציאו לפועל ולא את התוצאות אצל מקבלי השירותים עצמם. המודל משמש לא פעם כתשתית לבקשת מענק מתורמים.
ליבת המודל- המודל הוא למעשה תיאור של תהליך רציף את הקשר בין התשומות המושקעות בפרויקט או ארגון, לבין התוצאות מהשקעה זו על פי הרצף הבא:
1. תשומות (inputs) – המשאבים המושקעים בפרויקט. בתחום זה ניתן למנות את המשאבים הפיננסיים, משאבי הזמן וכח האדם, והקשב הניהולי הרלוונטי.
2. תפוקות (outputs) – הפעולות הננקטות על בסיס המשאבים. בתוך גזרת הפעולות רצוי לבחון בעיקר את המאמצים שחורגים מגבולות הארגון ופוגשים את קהל היעד של הפרויקט.
3. תוצאות (outcomes) – התוצאות הנגזרות מן התפוקות שיצאו אל הפועל. התוצאות הן שינוי או הישג ממשי בעולם.

יתרונותיו המרכזיים של המודל- יתרונותיו של המודל מגולמים בפשטותו ובשכיחות שלו ההופכת אותו לתשתית מוכרת ומוסכמת לדיון בארגונים. בנוסף הוא מאפשר מספר דיונים שהנם חיוניים בחיים הארגוניים:
• חשיבה ביקורתית אודות הארגון – הקשר בין התוצאות התשומות והתפוקות מאפשר חשיבה על מאפייני היעילות של הארגון.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X