תכנון ובקרת פרויקטים

סיכום שיעור 9

יניר צריקר

יניר צריקר

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרויקטים

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

מפגש מס’ 9:

 • כלים לניהול כספי הפרויקט:
 1. תקציב- פירוט האמצעים משאבים כספיים ולא כספיים והקצאתם לכל פעילות בארגון(הוצאות), ע”פ החלטת הוועד המנהל.
 2. תזרים- פירוט המקורות(ההכנסות) והשימוש בהם באופן שוטף לפעילות(ההוצאות).
 3. תמחיר- כימות כל סוגי העלויות הצפויות של כל פעילות או פרויקט של הארגון.
 4. דוחות כספיים.
 • התזרים הוא תמונת מצב של יתרות המזומנים הצפויות של הארגון בחודשים הקרובים.
 • ניבוי מדויק של התזרים מאפשר התראה מוקדמת על מחסור צפוי במזומנים ועל אפשרות שהארגון לא יוכל לפרוע התחייבות שוטפת.
 • לחלופין, ניהול מושכל של התזרים מאפשר למנכ”ל לחזות האם יצטברו עודפי מזומנים הניתנים להשקעה זמנית.
 • מבנה התזרים נובע ישירות ממבנה התקציב, והוא מורכב מאותם סעיפים ראשיים.
 • מטרה – מטרת התזרים היא להציג את ההפרש המתוכנן בין הוצאות הארגון לבין ההכנסות שמממנות אותן במרווחי זמן קבועים לאורך כל השנה.

 

 • התמחיר הוא הכלי הפיננסי המשמש לחישוב כל העלויות הכרוכות בהפעלת כל אחת מפעילויות הארגון.
 • מטרה – מטרת התמחיר היא לחשב את העלויות האמיתיות והמלאות של כל פעילות, על כל מרכיביה השונים.
 • חשיבות – ידיעת העלות האמיתית של כל פעילות היא המפתח לתכנון נכון של הפעילות השנתית ושל סדרי העדיפויות הכלכליים של הארגון.
 • התמחיר קריטי לבניית תקציב שמייצג נאמנה את התרומה הכלכלית של כל פעילות לארגון.
 • התמחיר מציג את העלויות הישירות, העלויות העקיפות והעלויות בגין ההנהלה והכלליות הכרוכות בכל פעילות של הארגון.
 • על פי התמחיר ניתן לבחון עבור כל פעילות מהן ההוצאות הקבועות ומהן ההוצאות המשתנות המשויכות לכל פעילות, ולאבחנה בין עלויות קבועות למשתנות יש משמעות בקבלת החלטות לגבי המשך או סגירת פעילות שיש לגביה התלבטות במכלול ההוצאות של הארגון. בעזרת תמחיר מדויק אפשר לענות על שאלות ניהוליות כגון מענקים גבייה וכו’.

 

יניר צריקר

300133824

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X