תכנון ובקרת פרויקטים

סיכום שיעור 9

Moshesha

Moshesha

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרויקטים

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

למדנו על מספר כלים לניהול תקציב ועל החשיבות הרבה בתכנון נכון של תזרים מזומנים

נתנו מספר דוגמאות כמו שוטף +

ביצענו מספר דוגמאות באקסל במטרה להבכין בניהול נכון מהו.

יש חשיבות רבה בתכנון נכון על מנת להגיע להצלחה בתכנון הפרויקט.

למדנו תזרים מהו

  • התזרים הוא תמונת מצב של יתרות המזומנים הצפויות של הארגון בחודשים הקרובים.
  • ניבוי מדויק של התזרים מאפשר התראה מוקדמת על מחסור צפוי במזומנים ועל אפשרות שהארגון לא יוכל לפרוע התחייבות שוטפת.
  • לחלופין, ניהול מושכל של התזרים מאפשר למנכ”ל לחזות האם יצטברו עודפי מזומנים הניתנים להשקעה זמנית.
  • מבנה התזרים נובע ישירות ממבנה התקציב, והוא מורכב מאותם סעיפים ראשיים.
  • מטרה – מטרת התזרים היא להציג את ההפרש המתוכנן בין הוצאות הארגון לבין ההכנסות שמממנות אותן במרווחי זמן קבועים לאורך כל השנה.

 

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X