תכנון ובקרת פרויקטים

סיכום שיעור 9

idan_as

idan_as

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרויקטים

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

סיכום שיעור מס’ 9 תכנון ובקרת פרויקטים

מגיש עידן אסרף 308037860

 1. כלים לניהול כספים הפרויקט
 • בניהול כספי של פרויקט קיימים מספר אלמנטים חשובים והם:
 • תקציב – פירוט האמצעים משאבים כספיים ולא כספיים והקצאתם לכל פעילות בארגון (הוצאות), על פי החלטת הוועד המנהל
 • תזרים – פירוט המקורות (ההכנסות) והשימוש בהם באופן שוטף לפעילות (ההוצאות)
 • תמחיר – כימות כל סוגי העלויות הצפויות של כל פעילות או פרויקט של הארגון
 • דוחות כספיים

2.גישת ניהול עפ”י T.Q.M

 • ליצור תהליך קבוע של שיפור מוצרים – תכנון לטווח ארוך.
 • ליצור תהליך קבוע של שיפור מוצרים – תכנון לטווח ארוך.
 • לאמץ התנהגות הדוחה קבלת טעויות, חומרים פגומים, ייצור פגום, עיכוב.
 • להפסיק הצורך המתמיד בביקורת.
 • להשתמש בספקים המחויבים לאיכות ולאמת זאת באמצעות נתונים סטטיסטיים.
 • לשפר כל הזמן את מערכת השירות והייצור – לצמצם בזבוז.
 • להדריך את העובדים במקום עבודתם (ON THE JOB TRAINING ).
 • לסייע לעובדים לבצע את המטלות ולהצליח – להפעיל בקרה עצמית ולא חיצונית.
 • להרחיק מהארגון את גורם הפחד – ליצור אקלים של פתיחות.
 • להסיר מחיצות בין מחלקות ולשתף עובדים – לעודד עובדת צוות (חוגי איכות).
 • להימנע מסיסמאות ויעדים שאין להם “כיסוי” או תוכניות לביצוע.
 • להימנע מנורמות בייצור המתחשבות רק בכמות.
 • לאפשר לעובד להתגאות במקום עבודתו ובתוצר, ע”י ניהול איכותי בקרב המנהלים וע”י משוב.
 • לשמור על עדכונם המקצועי של העובדים – להפעיל תכניות הדרכה כוללנית ומתקדמות.
 • ההנהלה מחויבת, תומכת ומגבה עקרונות
 1. תזרים
 • התזרים הוא תמונת מצב של יתרות המזומנים הצפויות של הארגון בחודשים הקרובים.
 • ניבוי מדויק של התזרים מאפשר התראה מוקדמת על מחסור צפוי במזומנים ועל אפשרות שהארגון לא יוכל לפרוע התחייבות שוטפת.
 • לחלופין, ניהול מושכל של התזרים מאפשר למנכ”ל לחזות האם יצטברו עודפי מזומנים הניתנים להשקעה זמנית.
 • מבנה התזרים נובע ישירות ממבנה התקציב, והוא מורכב מאותם סעיפים ראשיים.
 • מטרה – מטרת התזרים היא להציג את ההפרש המתוכנן בין הוצאות הארגון לבין ההכנסות שמממנות אותן במרווחי זמן קבועים לאורך כל השנה.
 1. תמחיר
 • התמחיר הוא הכלי הפיננסי המשמש לחישוב כל העלויות הכרוכות בהפעלת כל אחת מפעילויות הארגון.
 • מטרה – מטרת התמחיר היא לחשב את העלויות האמיתיות והמלאות של כל פעילות, על כל מרכיביה השונים.
 • חשיבות – ידיעת העלות האמיתית של כל פעילות היא המפתח לתכנון נכון של הפעילות השנתית ושל סדרי העדיפויות הכלכליים של הארגון.
 • התמחיר קריטי לבניית תקציב שמייצג נאמנה את התרומה הכלכלית של כל פעילות לארגון.
 • התמחיר מציג את העלויות הישירות, העלויות העקיפות והעלויות בגין ההנהלה והכלליות הכרוכות בכל פעילות של הארגון
 • על פי התמחיר ניתן לבחון עבור כל פעילות מהן ההוצאות הקבועות ומהן ההוצאות המשתנות המשויכות לכל פעילות, ולאבחנה בין עלויות קבועות למשתנות יש משמעות בקבלת החלטות לגבי המשך או סגירת פעילות שיש לגביה התלבטות במכלול ההוצאות של הארגון. בעזרת תמחיר מדויק אפשר לענות על שאלות ניהוליות כגון מענקים גבייה וכו’

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X