תקשורת בין אישית

סיכום שיעור 4

Maya Shamir

Maya Shamir

פרטי הסיכום

קורס: תקשורת בין אישית

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

קלקולים שנוצרים במיומנויות ובתפקוד בעקבות לחץ ושחיקה:

רגשיות, פיזיות, קוגניטיביותת והתנהגויותיות.
בכל איום נרגיש תחושה של לחץ, דחק.
לחץ- פער בין הדרישות ליכולות ולמשאבים. לעיתים הפער הוא מדומה- אתה חושב שאין לך אבל יש…
ללחץ יש היבטים חיוביים של עוררות. כל אחד זקוק לעוצמה שונה של לחץ.
טיפוסי אישיות: גברים בגיל הארבעים בתפקידי ניהול ומעשנים. לקו יותר בהתקפי לב.
טייפ A: משימתי ותחרותי, תחושה מתמדת של חוסר זמן, מיקוד במטרה ולא באנשים. מלחיץ את הסביבה. נוטה להצלחה והישגים של קידון, סטאטוס, פרסום ועושר. המחיר- נוטים יותר להתקפי לב, איכות חיים ירודה, קשרים חברתיים רופפים.
טייפ B: חברותיים ומכוונים לאנשים, פחות חשוב הישגים, בעלי נטייה לדחיינות, מרגיע את סביבתו, חסינים במצבי לחץ . המחיר איכות חים וביראות טובים יותר, מאריכים ימים אך פחות מצליחים מטיפוס A.
היום גברים ונשים לוקים בלבם באופן שווה.
מודל אפרת= ארוע, פרשנות, רגש, תגובה.
האירוע הוא אובייקטיבי, והשאר סובייקטיבים. נקודת ההתערבות היא שינוי הפרשנות לאירוע.שחיקה- תחושת לאות גופנית רגשית ומנטאלית הנגרמת מלחץ מתמשך שאין לו מוצא וגורמת לפיתוח עמדות שליליות כלפי העבודה, הסביבה ואף לאדם כלפי עצמו.
גורמי לחץ ושחיקה- עומס יתר כמותי ואיכותי, חוסר איזון קריירה משפחה, יחסי גומלין קשים, אי ודאות ועמימות, שינויים תדירים, חוסר אוטונומיה וביטוי עצמי, חוסר תמיכה, היעדר תגמול, תנאים פיזים גרועים.
מאפייני שחיקה נפשית- היעדר משמעות, ציניות,חוסר מרץ, שיעמום, ריבוי טעויות, ירידה בתפקוד, התבודדות, היעדרויות והפסקות ארוכות.
התמודדות עם שחיקה- הדרכה ימי עיון ולימודים. משוב והערכה תקופתיים כולל מענק תמריצים. האצלת סמכויות. מסלולי קידום ופיתוח מקצועי. שקיפות אירגונית. פיתוח צוותים אורגניים. פיתוח קשרים בין צוותים. חזון וערכים ארגוניים המדגישים רת ערך העובד. אספקת נדרשים מספיקים. תמיכה נפשית ופיתוח חוסן.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X