תקשורת בין-אישית

סיכום שיעור 4

efratshv

efratshv

פרטי הסיכום

קורס: תקשורת בין-אישית

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

לחץ כגורם לקלקולים בתקשורת בין-אישית (תב”א)

לחץ עלול לגרום לפזיזות, אי בקרה, מגננה. הלחץ פוגם בתפקוד ובמיומנות.

סוגי הפרעות כתוצאה מלחץ: 

רגשיות- התגברות רגשות שליליים: פחד, יאוש, בושה, רוגז

פיזיות- דופק מואץ, הזעה, רעד, שיתוק

קוגניטיביות- שכחה, חשכון, בלבול, קיבעון, טעויות

התנהגותיות – תוקפנות, בכי, צעקות אפאתיה

שליטה דורשת מודעות.

מתי נוצרת תחושת לחץ:

כשמופעל איום (אתגר, או הזדמנות)

כשיש פער בין דרישות וציפיות לבין יכולות ומשאבים (כשהדרישות באות ממקור בעל סמכות או ערך או כשהנושא מהותי)

ללחץ יש השפעה חיובית כל עוד הוא לא חזק מדי, מגביר ביצוע ופעלתנות. לחץ חזק מדי מוריד את רמת התפקוד. כל אחד זקוק למינון אחר בהתאם לאופי, אישיות, ניסיון חיים, בשלות, משאבים.

טיפוסי אישיות (רוזנמן ופרידמן):

A – משימתי, תחרותי, הישגי, מלחיץ. מצליח אך משלם באיכות חיים ירודה וקשרים חברתיים רופפים

B – חברותי, מכון אנשים, דחייני. איכות חיים טובה אך פחות מצליח.

מודל אפר”ת

ארוע-פרשנות-רגש-תגובה

הארוע הוא אוביקטיבי, הפרשנות – סוביקטיבית.

הארוע לא קובע את מידת הלחץ אלא הפרשנות. ויקטור פרנקל – אין ליטול מן האדם את חירותו לבחור כיצד להגיב.

שחיקה (פיינס ואהרונסון) היא תחושת לאות גופנית רגשית ומנטלית הנגרמת מחמת לחץ מתמשך שאין לו מוצא וגורמת לפיתוח עמדות שליליות כלפי העבודה, הסביבה והאדם עצמו.

משפחתיות היא מוצא אפשרי משחיקה.

הגורמים ללחץ ושחיקה: עומס יתר כמותי/ איכותי, חוסר איזון בין קריירה ומשפחה, יחסי גומלין קשים ובלתי מספקים, אי ודאות ועמימות, שינויים תדירים, חוסר אוטונומיה או ביטוי עצמי, חוסר תמיכה חברתית, תמורה לא הולמת או היעדר תגמול, תנאים פיזיים גרועים.

מאפייני השחיקה הנפשית: תחושת היעדר משמעות, ציניות סרקזם, ירידה בהתלהבות וחוסר מרץ, חוסר מעורבות ושעמום, ריבוי טעויות, תאונות ותקלות, ירידה בתפקוד וחוסר מוטיבציה, ניתוק והתבודדות, איחורים, היעדרויות.

מניעת שחיקת עובדים בארגון: ע”י לימודים וקורסים, פעילות חברתית וגיבוש, משוב והערכה, תמריצים, האצלת סמכויות, מסלולי קידום ופיתוח מקצועי, שקיפות ארגונית, פיתוח צוותים וקשרים צוותיים, חזון וערכים ארגוניים המדגישים את ערך העובד, אספקת משאבים, תמיכה נפשית וכלכלית ופיתוח חוסן.

התמודדות עם לחץ ושחיקה ברמה הפרטנית: ע”י שבירת סיטואציה, התנתקות וחזרה, שבירת שגרה.

2 אסטרטגיות: התמודדות תוך התמקדות בארוע או ברגשות.

התמקדות בארוע: בונה/ הרסני/ אקטיבי / פסיבי

התמקדות ברגשות: לבד/ בעזרת אחרים/ ע”י שינוי עצמי/ ע”י שינוי הסביבה

התמודדות תוך התמקדות בארוע

אסרטיביות/ ניהול זמן/ גיוס תמיכה/ מעורבות, אתגרים ומשמעות

אסרטיביות – עמידה בתוקף על דעותי ורצונותי בלי לפגוע באחר

ניהול זמן – ניהול עצמנו ביחס לזמן. בעידן המידע חשוב לצור פוקוס

גיוס תמיכה – מקצועית או לא

מעורבות, אתגרים ומשמעות – כשיש משמעות יש יותר נכונות להתמודד עם קשיים כדי להשיג את המטרה

התמודדות תוך התמקדות ברגשות:

משאבים פיזיים – תזונה, שינה, כושר – פעילות פיזית משפיעה על המצב הנפשי

משאבים חברתיים- יצירת מעגלים חברתיים תומכים שעוזרים לנו לשפר את התב”א

הבעת רגשות ע”י שיחה, אמנות או בטיפול

גישה חיובית – מייצרת תב”א חיובית עם הסביבה ומרחיקה תקשורת שלילית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X