תקשורת בינאישית

סיכום שיעור 7

Oshrat Yehezkel

Oshrat Yehezkel

פרטי הסיכום

קורס: תקשורת בינאישית

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

סגנונות אישיים:
R-Reason:
הגיון, שכל ישר, רציונאל, שיקול דעת
L-Love:
אמוציות, רגשות, תחושות, נעיית הלב
S-Satisfaction :
סיפוק מיידי, כאן ועכשיו, תוצאות, מיידיות, עשייה
P-Power :
עוצמה, כח, חוסר גמישות, דבקות בעקרונות
M-Money :
תועלת, מיקוד במשימה וברווח, ניצול הזדמנות לתועלת אישית
תקשורת בינאישית אפקטיבית:
כאשר מקבל המסר הבין את דברי מעביר המסר בדיוק כפי שהוא התכוון אליהם
על מעביר המסר חלה 100% אחריות בהעברת המסר
מחשבות אוטומטיות:
 • מחשבה דיכוטומית- אם אטעה יחשבו שאני טיפש
 • ביעור חמ״צ-אני חייב, אני מוכרח
 • הכללת יתר- תמיד, אף פעם, הכל
 • מיקוד שלילי בלבד- עשית טעות בעבודה
 • פסילת חיוביות- תגובה של הקטנה לאחר קבלת מחמאה
 • ניבוי העתיד- אין מצב שאצליח ב…
 • האשמה עצמית ונטילת אחריות- זו אשמתי, זה בגללי
מחשבות שליליות אוטומטיות הן הטיות בחשיבה ופרשנות שגויה של המציאות הן גורמות לתחושה והתנהגות שלילית/מעכבת.
קלקולים בתקשורת :
 • שומעים את מה שמצפים לשמוע
 • שימוש במילים ומסרים שלילים
 • מסרים לא מילוליים לא אפקטיביים
 • מצב רגשי /מנטלי של מקבל או מעביר המסר
 • מאבקי כוח
 • חוסר סבלנות/סובלנות
 • סביבה /עיתוי

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X