תקשורת בינאישית

סיכום שיעור 2

Hanith

Hanith

פרטי הסיכום

קורס: תקשורת בינאישית

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

שעור 2 21/3 תקשורת בינאישית

 

מודל סימיוטי

מודלים העוסקים בתוכן של פעולת התקשורת ופענוח המסר על ידי הנמען. מודל מעגלי פחות שם דגש לנושא התהליך והכיוון של זרימת המידע ויותר מתמקד במסר והמשמעויות שלו וכיצד הוא מפוענח על ידי הנמענים. לכל מסר יש מי שמעביר את המסר ויש את מי שמקבל את המסר

התקשורת משפיעה על החיים של כולנו

מעבירי המסר יש כוונה להשפיע עלינו ועל דרכינו.

מודעות של הנמען למסר לפעמים למרות שאנחנו מודעים למסר ההשפעה של המסר הרבה יותר גדולה ממה שחשבנו

מודל לינארי

מניחים שתהליך ההתקשרות הוא חברתי

הצלחת התקשורת נמדדת ביחס שבין כוונת הנמען לתוצאות ההשפעה של המסר שמועבר לנמענים.

 

 

המודל הלינארי של לאסוול

לאסוול הניח 3 הנחות:

1.התקשורת הוא חד צדדית – ממוסר המסר אל מקבל המסר.

  1. כל פעולת תקשורת נעשית על מנת להשיג מטרה מסוימת (לידע, לעניין, לחשוף…)
  2. הנמען, מקבל המסר פאסיבי ומושפע מהמסר הנשלח אליו

 

 

 

מודל מעגלי

תקשורת דו סטרית המוען והנמען מחליפים תפקידים ומקיימים ביניהם קשר של משוב, עדיין המוען נתפס כדומיננטי יותר…

המודל המעגלי עפ דה-פלר

דה פלר טוען שבתקשורת יש גם הוסיף במודל שלו את הרעש, כלומר קצר בתקשורת.

בגלל הרעש עלולים להיווצר פערים בין המשמעות המקורית של המסר (כוונת המוען) לבין המשמעות המתקבלת ע”י הנמען.

יש מס סוגי רעש

רעש טכני כגון רעשים בקו

רעש חיצוני כגון בכי של תינוק

רעש אישי /פנימי הכוונה לתחושות האישיות מעביר או מקבל המסר

רעש תרבותי מקורו בנורמות והנורמות של מעביר ומקבל המסר

 

 

טעיות בתקשורת הבין אישית

1 חוסר נוכחות בשיחה

2 לא להיכנס לדברים של השני

3 לנסות לפתור בעיות

4 להתעלם מהערכים והאמונות של האחר

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X