תקשורת בינאישית

סיכום שיעור 4

ruthmay

ruthmay

פרטי הסיכום

קורס: תקשורת בינאישית

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

תקשורת בינאישית

סיכום שיעור 4:

שחיקה- תחושת תשישות גופנית, רגשית ומנטאלית הנגרמת מחמת לחץ מתמשך שאין לו מוצא, וגורמת לפיתוח עמדות שליליות כלפי העבודה, הסביבה ואף לאדם כלפי עצמו.

גורמי לחץ ושחיקה:

עומס יתר כמותי

עומס יתר איכותי

חוסר איזון קריירה- משפחה

יחסי גומלין קשים ובלתי מספקים

אי ודאות ועמימות

שינויים תדירים

חוסר אוטונומיה/ חוסר ביטוי עצמי

חוסר תמיכה חברתית

תמורה לא הולמת/ היעדר תגמול

תנאים פיזיים גרועים

מאפייני השחיקה הנפשית: *איחורים, העדריות, הפסקות ארוכות במיוחד, * תחושת העידר משמעות,*ציניות וסרקאזם, * ירידה בהתלהבות וחוסר מרץ, * חוסר מעורבות, שיעמום, * ריבוי טעויות, תאונות ותקלות, * ירידה בתפקוד, חוסר מוטיבציה, * ניתוק והתבודדות.

על מנת להתמודד עם שחיקת עובדים ולהפחית זאת צריך:

  1. הדרכה, ימי עיון והעשרה, קורסים, הכשרות
  2. משוב והערכה תקופתיים, כולל מערך תמריצים
  3. האצלת סמכויות
  4. מסלולי קידום ופיתוח מקצועי
  5. שקיפות ארגונית
  6. פיתוח צוותים אירגוניים
  7. פיתוח קשרים בין צוותים, בין מחלקתיים
  8. חזון וערכים ארגוניים, המדגישים את ערך העובד

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X