119897 עריכה לשונית וכתיבה מנהלתית

סיכום שיעור 12

Esterfarb

Esterfarb

פרטי הסיכום

קורס: 119897 עריכה לשונית וכתיבה מנהלתית

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

פעיל וסביל –

פעיל הוא משפט פעלי בו הנושא מבצע את הפעולה, לדוגמה: אני מקציף – שם גוף “אני” (נושא) מבצע פעולה “מקציף”.

פועל סביל הוא משפט בו הפעולה מתבצעת על הנושא, לדוגמא: “הקצף הוקצף”. נושא המשפט הוא שם העצם “הקצף”. הפועל במשפט הוא “הוקצף”. מי שמבצע את הפעולה אינו הקצף. כלומר ה”קצף” סובל את הפעולה – היא מתבצעת עליו, ולא הוא זה שעושה אותה.

למדנו על המבנה הפעיל והמבנה הסביל. ראינו כי ישנן כמה דרכים להביע סבילות: שימוש בפעלים בבניין סביל כמו פועל והופעל, שימוש בפועל פעיל ללא ציון עושה הפעולה.

הסברנו כי לשימוש במבנה הפעיל יש כוונה רטורית של טשטוש עושה הפעולה מטעמים שונים  – חוסר רצון בלקיחת אחריות על הפעולה, כתיבה משפטית וכן כאשר הפעולה עצמה חשובה יותר ממי שעשה אותה.

תרגלנו את נושא הפעיל והסביל בשני דפי עבודה.

נאומים – אתוס פאתוס ולוגוס – יסודות הרטוריקה

ביוון העתיקה היה ליחיד מקום של כבוד, לכן בכל מקרה של פגיעה או עוולה היו מיישבים אותן בבית המשפט, אך לאזרחים לא היה ייצוג משפטי, והאזרח נדרש לטעון בעצמו, להגן על עצמו – כל זאת בעל פה, בדיבור. בתקופת הפריחה של המדינה האתונאית חייב היה כל אזרח לנאום, ומכאן צמחה אמנות השכנוע וכן דרכים להוראתה. במוקד ההוראה הייתה הלשון. אחד המורים הגדולים היה אריסטו, ואת תורתו ניתן למצוא בספר שלו ״רטוריקה״.

מטרת הנאומים הייתה לשכנע את קהל המאזינים בצדקת הדובר. לשם כך היה עליו לגייס את כל המשאבים הלשוניים כדי להעביר את המאזינים לצדו.

ראינו ובחנו נאומים של ח”כים שונים וערכנו השוואות בין נאומים ראשונים של אותם ח”כים לאחר כמה שנים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X